Spring til indhold
Nyhed

Jørgen Clausen fortsætter som stadsdirektør til udgangen af 2014

16-02-2011

Jørgen Clausen har sagt ja til at forlænge sin oprindelige åremåls-ansættelse med Odense Kommune til 2014. Den løber ellers kun til marts 2012.

Store kommunale udfordringer

Årsagen til forlængelsen er, at Odense Kommune står over for nogle meget store og væsentlige projekter, som eksempelvis omlægningen af Thomas B. Thriges Gade, Campus-området med det nye OUH samt letbanen, men også udfordringer til kommunens økonomi og organisering.

Borgmester Anker Boye (S) er meget tilfreds med aftalen med Jørgen Clausen.

- I Odense Kommune står vi overfor nogle historisk set store og meget betydningsfulde projekter, som vil være skelsættende for byrummet, for kommunens organisering og for konsolidering af de økonomiske forhold, siger Anker Boye.

- Og projekterne kræver ledelse, der er præget af erfaring, strategiske kompetence og gennemslagskraft, og det ved vi, Jørgen Clausen har, tilføjer han.

Usikkerhed og diskontinuitet skal undgås

Væsentligt for projekterne er også, at undgå at skabe usikkerhed i forbindelse med et lederskift.

- Vi ved også, at et lederskifte på en central lederstilling kan betyde usikkerhed og diskontinuitet i en forholdsvis lang periode før og efter skiftet. Vi har valgt at udskyde dette skifte, til de store bystrategiske og organisatoriske projekter går ind i næste fase. Derfor er vi glade for, at Jørgen Clausen har sagt ja til at blive her til udgangen af 2014, siger han.

Fra alle fløje i byrådet bakkes der op om den indgåede aftale med Jørgen Clausen.

Ualmindeligt, men juridisk helt i orden

Det er almindelig praksis i Odense Kommune, at ansættelsesforhold ophører ved udløb af åremål. Juridisk er der dog intet til hinder for, at Jørgen Clausen ansættes som tjenestemand, når hans åremål udløber, og den foreslåede model er afstemt med både DJØF og KL.

Jørgen Clausen har været ansat som stadsdirektør i Odense Kommune siden marts 2003.

Kontakt:

Borgmester Anker Boye, tlf 65 51 10 00, 40 75 33 33, ab@odense.dk