Spring til indhold
Nyhed

Indstil ildsjæle til social pris

24-08-2011

Kender du en ildsjæl, der med stor entusiasme og varme deltager i frivilligt social arbejde? Er du blevet hjulpet af en ildsjæl, der arbejder frivilligt - eller kender du en, der er?

Så kan du nå at indstille den forening eller organisation, du mener bør have årets Ildsjælepris. De indstillede organisationer skal deltage i frivilligt, socialt arbejde, og arbejdet skal være lokalt forankret i Odense. Fristen for at indstille din kandidat er 1. september 2011.

Ildsjæleprisen symboliserer et stort engagement i frivilligt socialt arbejde og består af to skulpturer udformet af kunstneren Jens Galschiøtt. Prisen bliver overrakt på den nye, nationale frivillighedsdag ”Frivillig Fredag” den 3o. september 2011.

Enkeltpersoner kan ikke indstilles. Organisationer og foreninger, der arbejder med ulønnet, frivilligt socialt arbejde kan indstilles. Indsatsen skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med dvs. udsatte børn og unge, ældre, handicappede, kronisk syge, udsatte eller andre vanskeligt stillede grupper.


Mail din begrundede indstilling til
bys@odense.dk senest den 1. september 2011.

Læs om prisen og hvilke kriterier, der lægges vægt på ved valg af prisvinderen på www.odense.dk/frivillig

  

Yderligere oplysninger

Frivilligkonsulent i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Berit Yding Sørensen, tlf. 63 75 56 11, e-mail bys@odense.dk

Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen Erik Broby Hansen, tlf. 65 51 30 39, e-mail ebha@odense.dk