Spring til indhold
Nyhed

Hjerneskadede i Odense får klubhus

01-02-2011

Odense Kommune er blandt de fem kommuner, der har fået del i regeringens SATS-puljemidler til at etablere klubhuse med fokus på arbejdsrehabilitering for voksne med en erhvervet hjerneskade. Odense Kommune har fået knap 11 millioner kroner fordelt over fire år.

I Odense er der glæde over muligheden for at oprette et rehabiliterings-klubhus:


- Det betyder utrolig meget for de fleste af os at tage aktiv del i samfundet og føle, at vi hører til og bidrager med vores indsats. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu får en yderlig mulighed for at hjælpe mennesker med en erhvervet hjerneskade til at kunne få et aktivt og meningsfyldt liv, udtaler rådmand Jane Jegind (V).

Rehabiliterings-klubhuset i Odense bliver, som i de øvrige fire kommuner, oprettet efter en model fra USA og Canada, hvor forskning har vist, at klubhuse har en særlig positiv effekt på både sindslidende og svært hjerneskadede. Siden 2006 har modellen været afprøvet på Frederiksberg, hvor Hjerneskadeforeningen har kørt projektet HovedHuset.

Formålet med rehabiliterings-klubhuset i Odense er at rehabilitere voksne med erhvervet hjerneskade, som ikke ved egen hjælp har kunnet opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, til at få et aktivt liv med meningsfuld beskæftigelse, social mestringsevne og hverdagsliv.

Odense Kommune forventer, at 90 mennesker med en erhvervet hjerneskade over de næste fire år vil få glæde af husets aktiviteter.


FAKTA om tal

Ifølge tal fra Vildenscenter for Hjerneskade lever 3.638 mennesker på Fyn og øerne med erhvervet hjerneskade, heraf har 579 et behov for rehabilitering (alle aldersgrupper).
Hjerneskaderådgivningen i Odense Kommune får årligt ca. 200 henvisninger.

Udover Odense Kommune har kommunerne Hjørring, Aalborg, Slagelse og Lolland fået midler til at oprette rehabiliterings-klubhuse.


Yderligere oplysninger
Rådmand Jane Jegind, mobil 20 91 10 31
Jan Jensen, leder af Hjerneskaderådgivningen i Odense Kommune, mobil 20 44 36 02