Spring til indhold
Nyhed

Gratis mødelokaler i hele landet

27-01-2011

Det er ganske enkelt et godt tilbud, der nu kommer til de hundredevis af virksomheder, som har til huse i landets udviklingsparker. 14 medlemmer af Foreningen Danske Udviklingsparker er blevet enige om, at stille gratis mødelokaler til rådighed for hinandens lejere. Det betyder, at en virksomhed, der til daglig har til huse på Stjerneskibet i Odense uden andre omkostninger end transporten kan være vært, når der er møde med en kunde i eksempelvis Silkeborg, Vejle eller Herlev.

Den nye aftale rummer desuden mulighed for, at Stjerneskibets virksomheder kan leje en skrivebordsplads i en af de andre udviklingsparker for bare 300 kr. om dagen.

”Det er et rigtig godt tilbud til vores lejere,” siger Leder af Stjerneskibet Anette Pihl Nielsen.

”Vores lejere er mindre og ofte nystartede virksomheder, der på den ene side gerne vil holde deres omkostninger nede, men på den anden side også kan have behov for at møde deres kunder og samarbejdspartnere andre steder i landet. Gratis mødelokaler og billige skrivebordspladser fordelt over hele Danmark er et rigtigt godt tilbud til dem,” tilføjer Anette Pihl Nielsen.

Mødelokalerne er typisk mindre lokaler med plads til 4-8 personer.


Det kan betale sig!
Danske Udviklingsparker er en forening af kontorfællesskaber, der fremmer udvikling og vækst for iværksættere og unge virksomheder. En udviklingspark har fokus på at understøtte forretningsudvikling for vækstorienterede mikrovirksomheder.

Det er vækstfremmende for virksomhederne at være i en udviklingspark. Det viser en rapport udarbejdet af Oxford Research for Erhvervs- og Byggestyrelsen. I denne rapport har man sammenlignet væksten blandt de virksomheder, som er i udviklingsparkerne med de tilsvarende tal for det danske erhvervsliv generelt efter forskellige metoder. Resultatet er, at uanset hvilken metodik, der anvendes, så er andelen af virksomheder i udviklingsparkerne, der oplever vækst, større end andelen i det øvrige erhvervsliv.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Anette Pihl Nielsen, Leder af Stjerneskibet, tlf.: 63 75 95 70.


Om Danske Udviklingsparker (DU) i øvrigt
En udviklingspark understøtter iværksættervirksomheder, udviklingsafdelinger og innovative virksomheder samt hjælper dem med at udvikle sig i opstartsperioden, hvor de er allermest sårbare. Det gør man ved en bred vifte af ydelser, der typisk ud over udlejning af arbejdspladser, kontorer og møde-, kopi- og printfaciliteter også omfatter sparring, rådgivning, netværk og kontaktformidling til investorer.

DU har som sit kerneområde gennem samarbejdet mellem udviklingsparkerne, at højne kvaliteten af det arbejde, der udføres i det daglige. Det sker via erfaringsudveksling, workshops og udveksling af viden med internationale samarbejdspartnere.