Spring til indhold
Nyhed

Fynsprojektet – Fælles om Fremtidens Fyn

30-06-2011
Fynsprojektet skal komme med et visionært bud på, hvordan en fælles fysisk planlægning på tværs af kommunegrænserne kan skabe attraktive rammer for vækst og velstand for fremtidens Fyn.

Borgmester Morten Andersen fra Nordfyns kommune har store forventninger til projektet:
”Jeg er glad for, at vi står sammen om at tænke i nye baner for, hvordan vi sikrer de bedst mulige fysiske rammer for udviklingen på Fyn. Jeg tror på, at det er afgørende at tænke på tværs af kommunegrænserne, for det kræver tæt samarbejde og helhedstænkning at ændre en udvikling”, forklarer han.

Odenses borgmester Anker Boye er også positiv:
”Sammen repræsenterer vi Fyn, og jeg tror, at det vil give gode muligheder for at få nuancerede og visionære bud på, hvordan vi fysisk skal indrette os i fremtiden, så vi kan møde udfordringerne velforberedte på alle niveauer”, siger han.


Stærk vækststrategi

Projektets formål er at undersøge, hvordan en overordnet koordinering af planlægningen kan medvirke til at tiltrække og kvalificere arbejdskraft, virksomheder,kompetencer og investeringer for et stærkere og bedre Fyn i fremtiden. Kommunernes planlægning og investeringer i blandt andet byer, erhverv, bosætning og infrastruktur er væsentlig for udviklingen på Fyn og samarbejdet mellem de ni kommuner om den fysiske planlægning skal være med til at understøtte en fælles fynsk vækststrategi for en bæredygtig udvikling.

Fynsprojektet har en naturlig sammenhæng med Udvikling Fyn, der skal arbejde med fælles overordnede mål og prioriteringer på erhvervs- og turismeområdet. Begge projekter skal være drivkraft for en positiv udvikling og vækst, der kan bringe Fyn på niveau med de andre storbyområder. Region Syddanmark går aktivt ind i arbejdet og understøtter de to projekter med forskellige analyser.


Fakta

Fynsprojektet skal understøtte en fælles fysisk planlægning og fynsk vækststrategi for en bæredygtig udvikling på Fyn.

Fremtidens Fyn skal spille en mere aktiv rolle som vækstregion, det betyder at udviklingsmulighederne på øen skal styrkes. Det skal Fynsprojektet blandt andet være med til at understøtte. Konkret skal projektet belyse, hvordan vækststrategien kan understøttes gennem koordinering af de fynske kommuners fysiske planlægning.

Samarbejdsparterne i Fynsprojektet:
Assens kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, Ærø kommune, Langeland kommune, Svendborg kommune, Nyborg kommune, Kerteminde kommune, Odense kommune, Nordfyns kommune, Region Syddanmark og Miljøministeriet.


Yderligere oplysninger

Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune, mail man@nordfynskommune.dk, tlf. 64 82 80 01.
Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, ab@odense.dk, tlf. 40 75 33 33.