Spring til indhold
Nyhed

Frivillighed, engagement og nærvær: Årets Ildsjæl er kåret

03-10-2011

Det var en tydelig rørt Christine Greisen, formand for De frivillige i lokalområde 3, der modtog den smukke statuette som symbol på at foreningen er årets Ildsjæl:
 
- Mange ældre i vores lokalområde har næsten ingen kontakt med andre. Det er disse borgere, vi gerne vil give en oplevelse og et frisk pust i hverdagen. Og de ældre giver udtryk for stor begejstring og tilfredshed, når de deltager i vores aktiviteter og udflugter, siger Christine Greisen, 79 år, og fortsætter:

- Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunens plejecentre og hjemmeplejen. Vi når ud til mange, og det er dejligt at se, hvor godt, der bliver taget imod tilbuddene, og hvor mange, der deltager. Det er det hele værd! Det styrker gejsten hos de frivillige og er med til at inspirere til nye tiltag. Blandt de ca. 40 frivillige er der et fantastisk samvær, der giver sig udslag i at alle stiller op, når der er brug for det, slutter Christine Greisen.
 
Ros fra borgmesteren
Borgmester Anker Boye var vært for Frivillig Fredag-arrangementet i TRE-FOR Park, hvor han uddybede valget af De frivillige i lokalområde 3:
 
- Foreningen er med til at skabe glæde og omsorg for ældre på plejecentrene og de, der modtager hjemmehjælp. Med deres varme og engagement er de frivillige med til at øge livskvaliteten og trivslen for de ældre i lokalområdet. De bidrager med ro, ligeværdighed og nærvær i et omfang og på en måde, som kun frivillige kan.
 
Frivillig Fredag rammer i øvrigt lige ned i den debat, som Odense Kommune ønsker at tage hul på med byens borgere:
 
-Vi skal vænne os til, at der ikke er råd til al den velfærd, vi har været vant til, og at vi i fremtiden ikke spørger: Hvad har jeg ret til?, men i stedet: Hvad har jeg brug for? Og her vil vi formentlig se, at det netop bliver de frivillige organisationer, der så bidrager med ekstra omsorg og aktiviteter.
Det er en fantastisk positiv ressource i samfundet, at mennesker virkelig har et dybtfølt ønske om at hjælpe andre, siger Anker Boye.

De frivillige i lokalområde 3 - fakta

  • Arrangerer aktiviteter, udflugter og sammenkomster for ensomme, udsatte ældre i lokalområdet
  • Foreningen har 40 frivillige
  • Dækker Odense V, N og NV
  • I området bor der ca. 13.000 borgere over 60 år
  • Der er otte plejecentre og 781 modtagere af hjemmepleje
  • Foreningen har eksisteret i otte år

Odense Kommunes Ildsjælepris

Prisen, der er blevet uddelt hvert år siden 2006, gives til en organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats indenfor frivilligt socialt arbejde i Odense.
Prisen består af to skulpturer udformet af Jens Galschiøt.
Den ene er en vandrepokal i form af en fem-armet lysestage og den anden er en statuette, der forestiller et solansigt. Modtageren får lov at beholde statuetten.
 

Kontaktinformation

Formand for De frivillige i lokalområde 3: Christine Greisen, 24 41 92 02 / 66 16 03 19
Odense Kommune: Erik Broby, konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, 24 47 30 11. Berit Yding Sørensen, Frivilligkonsulent, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 27 59 89 06