Spring til indhold
Nyhed

Flere skal kunne klare hverdagslivet selv

11-10-2011

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune tager den enkelte borgers rehabiliteringspotentiale så alvorligt, at ledelsen har valgt at ændre organisationen for at sikre det mest optimale rehabiliteringsforløb for den enkelte. Målet er at give borgerne mulighed for at fastholde eller genvinde kræfterne til igen at kunne leve et hverdagsliv på egne præmisser.

 

- En naturlig konsekvens af vores organisationsændring skulle gerne blive, at færre får brug for vores hjælp i fremtiden, eller at behovet for hjælp afkortes, fortæller adm. direktør Helene Bækmark og fortsætter:

- Hvis nu vi var en privat virksomhed, ville det jo være godt at have mange trofaste kunder. Men vores fornemmeste opgave som kommune er at hjælpe borgerne til kunne træde ind i deres hverdagsliv igen - eller i hvert fald give dem mulighed for at kunne mest muligt selv. 

 

Derfor bliver rehabiliterende forløb også omdrejningspunktet i den nye forvaltning. Samarbejde med frivillige, lokalsamfund, pårørende og netværk vil også være helt centralt.

Udfordringer kalder på nye løsninger

Ældre- og Handicapudvalget vedtog før sommerferien en ambitiøs vision og strategisk ramme som svar på de udfordringer, forvaltningen – og det øvrige kommunale Danmark – står i. Det er den vision og underliggende målsætninger og strategier, der er årsagen til den nye organisation. Tre af strategierne handler om rehabilitering, frivillighed og velfærdsteknologi.

- Udfordringerne kalder på nye løsninger, der igen kalder på en anden måde at arbejde på. Organisationer har det traditionelt med at se på sig selv, når stregerne i organisationen skal sættes. Men vi har valgt udelukkende at fokusere på borgerens forløb. Det betyder, at vi indretter os efter borgeren og ikke omvendt, fortæller Helene Bækmark.

Ældre- og Handicaprådmand Jane Jegind (V) glæder sig over den nye organisation:

- Jeg er utrolig glad for, at Ældre- og Handicapforvaltningen i den grad rykker på de udfordringer, vi står over for i kommunerne - og udvikler organisationen så den kan indfri Ældre- og Handicapudvalgets vision for fremtiden. Jeg er helt sikker på, at det her er den rigtige vej at gå. Ikke mindst for de borgere, vi er til for.

 

Kort om den nye organisation

Den nye forvaltning organiseres omkring tre typer af borgerforløb: Korterevarende rehabiliteringsforløb, længerevarende rehabiliteringsforløb og vedvarende forløb med en rehabiliterende tilgang.

Derud over oprettes et Kontaktcenter, så der er én fælles indgang til forvaltningen. Det skal sikre større sammenhæng for borgeren. Samtidig får Kontaktcenteret også en enhed med fokus på forebyggelse, sundhed og frivillighed. Forventningen er, at flere i fremtiden med den rette rådgivning får løst sine udfordringer udenfor forvaltningen.

 

Den nye organisation har virkning fra 1. januar 2012.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Helene Bækmark, mobil 51 77 73 25