Spring til indhold
Nyhed

Ensretningen på Palnatokesvej og Ejby Møllevej ophæves

28-04-2011

Ophævelsen af ensretningerne betyder, at de heller, der har forhindret bilerne i at køre mod nord ad Palnatokesvej, skal fjernes, så broen over Odense Å igen bliver åben for trafik i begge retninger. Hellerne bliver dog først fjernet, når signalanlæggene i de to kryds i begge ender af Palnatokesvej er justeret, og skilte og striber er rettet.

Odense Kommune begynder arbejdet den 29. april kl. 8.00, hvor rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Jan Boye, er til stede for at markere starten på arbejdet.

Midlertidig ophævelse
Ensretningerne ophæves midlertidigt for at imødekomme de indsigelser, kommunen har fået fra beboerne i området. I fremtiden bliver det dog atter nødvendigt at ensrette Palnatokesvej og Ejby Møllevej for at undgå, at de to veje belastes af for meget trafik, når Thomas B. Thriges Gade bliver omdannet.


Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen planlagte datoer for, hvornår ensretningen skal oprettes igen, men Odense Kommune holder løbende øje med trafikmængden på vejene.


Baggrunden for ensretningerne
Palnatokesvej, Ejby Møllevej og Reventlowsvej blev ensrettet sidste år i forbindelse med, at krydsene Palnatokesvej/Skt. Jørgensgade, Palnatokesvej/Nyborgvej og Rødegårdsvej/Reventlowsvej blev bygget om for at forbedre trafiksikkerheden og sikre, at krydsene og vejene i fremtiden kan klare den ekstra trafik, der kommer, når Thomas B. Thriges Gade bliver omdannet.


Ensretningen på Reventlowsvej bibeholdes, da den kun betyder en forholdsvis lille omkørsel for beboerne, som heller ikke er kommet med indsigelser.


Kontakt
Projektleder Søren Mose, tlf.: 6551 2576, e-mail: smos@odense.dk (Søren Mose kan kontaktes fra og med fredag den 29. april)
Tanya Mikkelsen, tlf.: 6551 2571, e-mail: tami@odense.dk (Tanya Mikkelsen kan kontaktes torsdag den 28. april)