Spring til indhold
Nyhed

En afgørelse om Munkebjergvejs forlængelse er nu klar

06-12-2011

- Ved at vælge linjeføringen øst for skoven og trompetanlægget ved motorvejen opnår vi en fornuftig afvejning mellem de involverede interesser. Gennem hele VVM-processen har vi lyttet til de mange forslag, bekymringer og kommentarer, der er indkommet fra både borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere, og vi har haft en tæt dialog med de berørte parter. Det er på den baggrund, at vi nu har truffet en beslutning, siger Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

 

Den østlige linjeføring tilgodeser både ”Marmeladekvarteret” og KOLD College, som får så stor afstand til vejen som muligt samtidig med, at Nyt OUH og SDU fortsat har gode udvidelsesmuligheder. Trompetanlægget er langt billigere end et s-anlæg, og det giver de mest optimale forhold for ambulancekørsel til det nye universitetshospital. Et trompetanlæg øger desuden trafiksikkerhed omkring tilslutningsanlægget og tager samtidig hensyn til beboerne i Lindvedparken.

 

Beslutningen om linjeføringen godkendes endeligt af Odense Byråd den 21. december 2011, mens den endelige beslutning om tilslutningsanlægget ligger hos Transportministeriet.
 
Kontaktinformation  
Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 51 48 19 20, e-mail: sm@odense.dk
Thomas Jaap, kontorchef i Trafik og Anlæg, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 27 04, e-mail: tjaa@odense.dk