Spring til indhold
Nyhed

Dialog om robotter i ældreplejen

17-01-2011

Baggrunden for invitationen er et ønske om en tæt dialog med Ældrerådet om fremtidens udfordringer og løsninger på ældreområdet.

Dagens besøg ind i fremtiden skal derfor også danne rammen om en debat om muligheder og begrænsninger i forhold til at gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker også at høre Ældrerådets holdninger til de etiske aspekter, som fx hvor går grænserne for anvendelse af velfærdsteknologi, og hvordan sikrer vi brugernes rettigheder?

Merete Helgens fra Ældrerådet glæder sig til dialogen:

- Vi er i Ældrerådet helt indstillede på at orientere os bredt om de nye muligheder, den teknologiske udvikling giver de svage og besværede borgere for at leve et så uafhængigt og værdigt liv som muligt, udtaler Merete Helgens og fortsætter:

- Men vi er også opmærksomme på den skepsis, der ofte er forbundet med ny teknisk udvikling. Derfor har vi ikke alene en rolle i forhold til at repræsentere de ældre over for politikerne, men vi kan også spille en rolle i forhold til at udbrede kendskabet til de muligheder, teknologien tilbyder, og på den måde være med til at vende skepsis til nysgerrig interesse.

Vigtige input til politikerne

Ældrerådets synspunkter vil blive inddraget, når politikerne i Ældre- og Handicapudvalget i februar skal diskutere velfærdsteknologi og senere på året beslutte en strategi for området.

- Ældrerådet er en vigtig stemme, når vi skal diskutere velfærdsteknologi i udvalget. Derfor glæder jeg mig utrolig meget til, at de skal se de konkrete løsninger, der allerede er udviklet, og ikke mindst til den efterfølgende dialog, vi skal have, udtaler rådmand Jane Jegind (V), der også vil deltage på mødet.


Tid og sted

Mandag, den 17. januar 2011 kl. 11.00
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

Forskerparken 10, 5230 Odense M.

Programmet for dagen:

Kl. 11 – 11.15:

Velkomst

Rådmand Jane Jegind

Kl. 11.15 – ca. 12:

Rundvisning og demonstration af velfærdsteknologiske løsninger

Oplevelseskoordinator Julie Maria Christoffersen,

Center for Robotteknologi

Kl. 12:

Frokost

Kl. 12.30 til ca. 14:

Præsentation af ideer og visioner for anvendelsen af velfærdsteknologi i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Administrationschef Sundhed René Lorenz.

Debat om muligheder og begrænsninger. Fokus på etik, implementering, kommunikation og borgernes rettigheder. Hvilke holdninger og ideer har Ældrerådet?


Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af programmet.


Yderligere oplysninger

Rådmand Jane Jegind, 20 91 10 31

Merete Helgens, Ældrerådet, 66 19 05 18