Spring til indhold
Nyhed

Dansk konsortium vil opføre et nyt Musik- og Teaterhus i Odense

13-12-2011

Det til formålet etablerede konsortium ”PIHL– K&L Gruppen” er parate til at bygge det unikke kulturbyggeri, der bliver en del af den store byomdannelse i centrum af Odense.
 
- Vi er begejstrede for, at PIHL– K&L Gruppen - netop i denne krisetid – vil være med til at sikre, at vi får realiseret vores drøm om et nyt og ambitiøst Musik- og Teaterhus i Odense. Det bekræfter vores vision om, at Odense har en fremtid som kulturelt fyrtårn i Danmark, siger Anker Boye, borgmester i Odense.
 
Erfarne kulturentreprenører og OPP-bygherrer
E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauritzen A/S har hver for sig og i samarbejde med hinanden deltaget i en række kulturbyggerier og OPP-projekter. Pihl & Søn A.S. står blandt andet bag Operaen og Skuespilhuset i København, hvor også K&L gennemførte en række tekniske entrepriser, ligesom Pihl og K&L begge er med i OPP-projekterne ”Rigsarkivet” og den nye skole i Helsinge.
 
- Vi har nu fået en kvalificeret og kompetent medspiller, som har solid erfaring med andre store og komplekse kulturbyggerier, og det er vi utroligt glade for. Vi har tillid til, at vi sammen kan realisere en moderne, innovativ ramme for kultur, undervisning, konferencer og events, som skal give huset liv og dynamik i dagligdagen og fremme såvel kunstnerisk som forretningsmæssig synergi, siger Steen Møller, By- og Kulturrådmand i Odense.
 
- Vi i PIHL- K&L Gruppen står nu over for en stor og meget interessant byggeopgave med Odense Musik- og Teaterhus. Det vil glæde os at blive udvalgt til i samarbejde med Odense Kommune at udarbejde og gennemføre det endelige projekt. Vi deler kommunens håb og forventninger om at kunne påbegynde selve byggeriet inden for et års tid og glæder os over, at byggeriet vil skabe beskæftigelse på Fyn – hvortil kommer, at vor gennemførelse af et kulturprojekt af det format vil styrke vore kompetencer på det internationale marked for større kulturbyggeprojekter, siger projektdirektør Flemming Bækkeskov, E.Pihl&Søn A.S.

 
By- og Kulturudvalget behandler sagen den 20. december, og der træffes endelig beslutning i Odense Byråd i januar 2012.
I løbet af foråret vil den detaljerede udformning af projektet blive fastlagt, så der kan indgås kontrakt i efteråret. I september giver byrådet så sit endelige tilsagn. Byggeriet kan derefter sættes i gang, så snart det er færdigprojekteret – formentlig i foråret 2013.
 
Driftsoperatøren er fundet
Husets fremtidige driftsoperatør er netop udvalgt, og det bliver Aktieselskabet PH ved Peter Sindberg, der bl.a. har været direktør i Musikteatret Vejle, og Hans N. Hansen, der bl.a. har været musikdirektør i Musikhuset Aarhus og arbejdet med internationale stjerner som Elton John, Sting, Andrea Bocelli, Anne-Sophie Mutter mfl.
 
- Vi vil skabe unikke oplevelser for det brede publikum. Det enestående bygningskompleks giver mulighed for nye totalkoncepter. For eksempel vil publikum kunne opleve, at hele bytorvet i stemning og udsmykning spiller med. Salens størrelse og dens fleksibilitet – salen kan omstilles på få timer – vil i sig selv kunne tiltrække store internationale navne og virksomhedskonferencer fra hele landet og cementere, at Fyn ligger fantastisk centralt – midt i Danmark, siger Hans N. Hansen, driftsoperatør
Ud over musik og teater vil huset kunne anvendes til konferencer og events og vil have tilknyttede mødelokaler.

 
En vigtig brik i en ny bymidte

Musik- og Teaterhuset placeres på en af byens bedste grunde tæt på banegården og Rådhuspladsen. Det er Odense Kommunes ønske, at Musik-og Teaterhuset bliver blandt de største kulturhuse herhjemme, og at det kan blive vartegn for en helt ny og moderne bymidte i Odense.
 
Odense Kommune og Realdania gennemfører nemlig sammen et historisk byomdannelsesprojekt til 700 millioner kr. – et projekt, der skal forvandle Thomas B. Thriges Gade fra en trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde. Projektet understøtter Odenses nye identitet som kultur- og vidensby og som en oplevelsesrig og bæredygtig by.
 
I 2016 forventer Odense Kommune, at Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen og Odense Teater kan flytte ind i de nye og bedre rammer, som Musik- og Teaterhuset vil give dem.

Musik- og Teaterhuset beløber sig til omkring 1/2 milliard kr.

 
Musik- og Teaterhusets hovedkomponenter
• Det nye Musik- og Teaterhus 
• Store sal med 1.800 pladser
• Foyer med foyerscene
• Lokaler til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
• Lokaler til Odense Teater
• Eventuelt café, restaurant, butik og ungdomsboliger
• Et par hundrede parkeringspladser i kælder

 
Yderligere informationer
Borgmester Anker Boye, Borgmesterforvaltningen, ab@odense.dk, tlf.: 40 75 33 33
Rådmand Steen Møller, By- og Kulturforvaltningen, sm@odense.dk, tlf.: 51 48 19 20
Direktør Søren Bonde Hansen, By- og Kulturforvaltningen, sbh@odense.dk,
tlf.: 65 51 20 01, mobil: 26 12 15 60
Kontorchef Pia Bay, By- og Kulturforvaltningen, pbc@odense.dk, tlf.: 65 51 26 53,
mobil: 29 47 42 36
PIHL– K&L Gruppen ved Flemming Bækkeskov, projektdirektør, fb@pihl-as.dk,
tlf.: 45 27 71 08
Aktieselskabet PH ved Hans N. Hansen, driftsoperatør, hans.hansen@email.dk,
tlf.: 24 24 32 35 
Svend Heegaard, projektchef på Thomas B. Thriges Gade, shee@odense.dk, tlf.: 51 77 73 56
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, hps@realdania.dk, tlf: 70 11 66 66
Rektor Axel Momme, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, amo@smsk.dk, tlf.: 63 11 99 19
Teaterchef Michael Mansdotter, Odense Teater, mm@odenseteater.dk, tlf. 63 13 92 21

 
Materiale vedr. Musik- og Teaterhuset kan ses på: www.odense.dk/musikogteaterhuset.