Spring til indhold
Nyhed

Odense investerer for 380 mill. kroner

30-08-2011
Odense Kommunes forslag til Budget 2012 giver både politikerne udfordringer og muligheder for vækst og velfærd.

Udfordringer

En af udfordringerne er, at Odense er inde i en positiv befolkningsudvikling. Mens andre kommuner alene får flere ældre, får Odense Kommune også flere småbørn. Det er positivt. Men økonomisk er det en udfordring, for staten kompenserer ikke længere for befolkningsudviklingen.

Desuden har Odense fået en bedre social profil sammenlignet med andre kommuner, hvor der er kommet flere psykisk syge, mens der i Odense er færre. Derfor får Odense en mindre del af den kommunale udligningsordning.

Manglende kompensation fra staten til sundhedsudgifter, kontanthjælp, sygedagpenge med videre udfordrer også kommunens økonomi.

Investerer i vækst og velfærd

Med flere ældre og flere småbørn, skal der også investeres i de fysiske rammer for velfærden.

Og her giver staten 69 millioner kroner fra Kvalitetsfonden, som er øremærket anlægsområdet for børn, unge og ældre. Kommunen skal dog først finansiere 138 millioner kroner.

Det er derfor oplagt at gå i gang med at bygge institutioner og boliger, men udfordringen for politikerne er her først at finde den kommunale andel. Samtidig har byen behov for investeringer i vækst. Det drejer sig om Campusområdet, letbanen og byudvikling som eksempelvis Th. B. Thriges Gade. Sammenlagt vil Odense investere for 380 millioner kroner i vækst og velfærd.

Effektiviseringer i administrationen

Pengene til investeringer i vækst og velfærd samt de øvrige økonomiskeudfordringer skal findes ved effektiviseringer i administrationen.

Det drejer sig om: digitalisering (79 mio.), sundhed (175 mio.), administrationsprojekter (74 mio.,),indkøbsområdet (77 mio.) samt Ny virkelighed – ny velfærd (125 mio.).

Effektiviseringerne vil primært blive hentet på lønudgifter.

- Vi kommer desværre ikke uden om, at vi bliver færre medarbejdere med dette budgetforslag, og det vil også gøre sig gældende i fremtiden, siger borgmester Anker Boye (S).
 

Kontroversielle emner

Sundhedsområdet handler om at få sygefraværet ned fra 18 til 13 dage.

Kommunen har forsøgt talrige indsatser, men lige lidt hjælper det. Derfor foreslås nu nogle mere kontante tiltag som eksempelvis røgfri arbejdstid og bonusordninger.

Og at midlerne, der skal i brug, er kontroversielle, er Anker Boye godt klar over.

- Vi lytter til medarbejderne. Og derfor er og skal vi fortsat være i tæt dialog om, hvordan vi får sygefraværet ned, siger Anker Boye.
 

Mere information:

Se www.odense.dk/budget Økonomiudvalget tager stilling til budgetforslaget den 7. september og kommer med en indstilling til Byrådet, som førstebehandler budgettet den 14. september. Andenbehandling er den 5.oktober.

Kontaktinformation:

Borgmester Anker Boye, tlf. 40 75 33 33, ab@odense.dk