Spring til indhold
Nyhed

Borgere med i Odenses grønne planer

01-12-2011

- Når vi skal se på, hvordan vi skal vedligeholde og udvikle vores parker og grønne områder, er det helt afgørende, at vi får en snak med dem, der rent faktisk bruger områderne, så vi bruger pengene på den mest hensigtsmæssige måde. I forbindelse med de nye planer får borgerne mulighed for selv at komme med forslag til, hvordan vi skaber de bedst mulige parker, og samtidigt åbner vi også for, at borgerne aktivt kan bidrage til arbejdet med at udvikle og passe de grønne arealer. Jeg glæder mig til at kigge forbi campingvognen og forhåbentlig få en god snak med borgerne i Bellinge, siger Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

 

Rådmand Steen Møller kigger forbi campingvognen fredag den 2. december klokken 15, mens medarbejderne tager imod byens borgere i campingvognen den 2. - 5. december.

 
Drift- og udviklingsplanen for Bellinge parker er blot den første i rækken af i alt 20 drifts- og udviklingsplaner for kommunale parker, skove, naturområder og kirkegårde, som Odense Kommune udarbejder over de næste fire år. Drifts- og udviklingsplanerne skal beskrive, hvilke ønsker der er til brugen af de grønne områder, og hvordan områderne skal vedligeholdes og udvikles.

 
En ny måde at inddrage borgerne på
Det er første gang, at borgerne inddrages så direkte i planlægningen af de fremtidige aktiviteter i vedligeholdelsen af de grønne områder.

 

Derudover tager medarbejderne imod borgerne i By- og Kulturforvaltningens nye campingvogn, som er et tiltag, der skal bringe forvaltningens medarbejdere endnu tættere på borgerne i det daglige arbejde. Campingvognen er indrettet med kontorplads i den ene ende og sofahjørne i den anden, så medarbejderne kan arbejde ude hos borgerne og tage en snak med dem, der kigger forbi.

 
- Med campingvognen kan vi flytte kontoret derud, hvor borgerne er og på den måde komme tættere på borgernes virkelighed. Det giver mulighed for en tættere dialog og et godt samarbejde med borgere, som måske også gerne vil bidrage aktivt, uanset om det handler om udvikling af de grønne områder, lokalplanlægning, myndighedsopgaver eller noget helt fjerde, siger Henrik Lumholdt, afdelingschef i Plan og Byg i By- og Kulturforvaltningen.

 
Fakta om drift og vedligeholdelse af grønne områder

Odense Kommune forvalter størstedelen af Odenses offentlige grønne områder som parker, skove og naturområder.
Forvaltningen af de grønne områder omfatter alt fra opkøb af arealer og anlæg af nye parker og skove over bestilling af entreprenører, græsslåning, hækklipning, træfældning i eksisterende parker til planlægning og udvikling af de grønne områder.
 

Praktiske oplysninger
Campingvognen holder foran indgangen til Bellinge Park og Torv, Elmegårdsvej 3-5 den 2. til 5. december 2011. Der vil være åbent kl. 10.00 – 16.00.

 
Søndag den 4. december 2011 er der åbent kl. 12.00 – 16.00, og der vil være parkvandring med medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen kl. 14.00 – 16.00.
 
Kontakt  
Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 51 48 19 20, e-mail: sm@odense.dk
Lene Holm, kontorchef i Park og Natur, tlf. 24 46 61 46, e-mail: leho@odense.dk
Rasmus Dalhoff Andersen, projektleder - drift af grønne områder, Park og Natur, tlf. 29 28 08 20 e-mail: rdan@odense.dk

 
Om campingvognen:
Henrik Lumholdt, afdelingschef i Plan og Byg i By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 25 00 / 20 20 99 49, e-mail: hlu@odense.dk