Spring til indhold
Nyhed

Fyns fælles fremtid klar til afstemning

24-05-2011

-Med det grundlag, vi nu står med, er jeg sikker på, at de fynske kommuner vil kunne se det hensigtsmæssige i en fælles organisering og indsats på erhvervs- og turismeområdet. Især fordi vi har lyttet til alle parter. En reel etablering af Udvikling Fyn vil markere et gearskifte, så vi får prioriteret Fyns fælles udfordring med at skabe vækst og udvikling, siger Udvikling Fyns bestyrelsesformand, C.C. Nielsen.


Arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn bliver sendt ud til de 10 fynske kommuner den 31. maj, og bliver i løbet af juni måned behandlet i kommunalbestyrelserne. Nyborg, Svendborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Odense har deltaget i arbejdet med at få udarbejdet det fælles arbejdsgrundlag for den nye organisation Udvikling Fyn.


-For alle repræsentanter fra de enkelte kommuner har det været vigtigt at fastholde den lokale forankring. Med det arbejdsgrundlag, der nu ligger klar, mener jeg i høj grad, at det er lykkedes, siger Svendborgs borgmester, Curt Sørensen (S).


Det helt overordnede mål for Udvikling Fyn er vende den negative udvikling og opnå vækst i velstanden på Fyn, så den når samme niveau som landsgennemsnittet.


I arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn bliver flere fordele oplistet, f.eks.:

  • Danmarks største vækstteam uden for København
  • Enstrenget servicesystem med stærke samarbejdspartnere
  • Erfaringsgrundlag i forhold til fundraising og samarbejder lokalt, nationalt og internationalt
  • Lokal forankring og tilstedeværelse for alle de deltagende kommuner
  • Øget synlighed og koordinering med bl.a. Sydfyns Udviklingssamarbejde, Sport Event Fyn og Miljøforum Fyn


-Fra erhvervslivets side tør jeg godt sige, der er stor enighed om, at et fælles Fyn vil være en fordel. Virksomheder tænker ikke i kommunegrænser, og vi ønsker, at Fyn som enhed står langt mere stærkt udadtil. Ikke kun som turismedestination men også som attraktivt erhvervslokation med stærkt videnmiljø og central beliggenhed. Udvikling Fyn kan være med til at tydeliggøre disse muligheder, mener bestyrelsesmedlem i Udvikling Odense, Søren Skovbølling, bestyrelsesformand og stifter af E.G. Neoprocess.


For mere info: www.udviklingfyn.dk


Kontakt: Udviklingsdirektør Mads Graves i Udvikling Fyn, tlf. 40 31 05 75