Spring til indhold
Nyhed

Ældrerådet inviterer til temaeftermiddag

03-10-2011

Program for dagen
14.00 Velkomst v. Merete Helgens, formand for Ældrerådet
14.10 "Odense som frikommune - hvad betyder det for byens seniorer?" v. rådmand Jane Jegind
14.30 "Vi lever længere, men lever vi også bedre?" v. professor Bernard Jeune
15.00 Svanekoret underholder
15.20 Pause
15.40 "Vi bliver ældre. Hvilke udfordringer og muligheder giver det?" v. Kirsten Feld, formand for Danske Ældreråd
16.15. Afslutning

Kontaktoplysninger på Ældrerådets medlemmer