Spring til indhold
Nyhed

7 mio. kroner til at hjælpe udsatte børn og unge ind i foreningslivet

14-03-2011

Socialministeriet har netop givet positivt tilsagn om at give 7 mio. kroner over de næste fire år til to projekter i Odense, som skal hjælpe udsatte børn og unge ind i foreningslivet.


Meldingen fra Socialministeriet vækker glæde hos Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen:

- ”Vi ved, at der er stor social ulighed i deltagelsen i foreningslivet, og at det kræver en særlig indsats at skabe en vedvarende foreningsdeltagelse hos udsatte børn og unge. Med de to projekter kan vi gå målrettet efter nogle af dem der socialt, sundhedsmæssigt og personligt kan få allerstørst gavn af at få en stærkere foreningstilknytning.”


Konkret er der givet penge til to projekter under Tarup Ungdomsskole og Rising Ungdomsskole.

I Tarup Ungdomsskole har projektet overskriften FRISK, der står for Fritid, Relation, Idræt, Sundhed og Kundskab. Projektet retter sig mod elever i Tarup Heltidsundervisning, som er et særligt undervisningstilbud til unge, der ikke trives i folkeskolen.


Ungdomsskoleleder i Tarup, Carsten Djursaa, har store forventninger til projektet:

- ”De unge vi møder i heltidsundervisningen har ofte meget få erfaringer med et aktivt fritidsliv. I heltidsundervisningen arbejder vi bredt med de unges kompetencer og i den forbindelse kan foreninger være med til blandt andet at give de unge et nyt billede af sig selv som aktive deltagere i positive sociale fællesskaber.”


Også hos Rising Ungdomsskole glæder man sig over det positive tilsagn fra Socialministeriet. Her vil man starte et projekt om ”Fritidsvejleder uden grænser” i den østlige del af kommunen. Her er mange børn og unge ikke en del af det etablerede foreningsliv og foreningerne har nogen gange svært ved at rumme denne gruppe børn og unge, som sjældent har opbakning fra familie eller netværk. I samarbejde med en række lokale foreninger skal der derfor iværksættes en øget indsat for denne gruppe af børn og unge.


- ”Vi har hele tiden behov for at arbejde med at foreningerne i vores område er klar til at modtage de mange forskellige børn, der er i vores område. Det kræver, at vi hele tiden arbejder med at gøre vores fritids- og foreningstilbud i stand til at rumme de børn, der f.eks. har meget ringe opbakning fra forældrene og kommer fra familier, der ikke kender til vores foreningstradition,” siger Erik Rasmussen fra Rising Ungdomsskole.


Udover at hjælpe konkrete børn og unge ind i foreningslivet, skal begge projekter også udvikle metoder og modeller fx mentorordning og forældrekursus, som kan udbredes til andre steder.

For yderligere informationer, kontakt

·

Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen, tlf. 26 21 98 10

·

Leder af Rising Ungdomsskole Erik Rasmussen, tlf. 20 48 05 86

·

Leder af Tarup Ungdomsskole Carsten Djursaa, tlf. 24 25 64 30

·

Fritidschef Thomas Bach, tlf. 22 78 96 69