Spring til indhold
Nyhed

1000 medarbejdere uddannes i "Træning som hjælp"

11-03-2011
I denne uge lød startskuddet for uddannelsen af omkring 1000 medarbejdere i ældreplejen i Odense. De bliver uddannet i "Træning som hjælp" - Odenses den nye måde at tænke hjemmepleje på.

- Træning som hjælp går kort fortalt ud på, at vi, i stedet for at hjælpe fru Jensen med de ting, hun ikke længere selv kan overkomme, træner hverdagsaktiviteter med hende, så hun så vidt muligt bliver i stand til at klare de daglige gøremål selv igen. Alt sammen med fru Jensens ressourcer og egne mål som udgangspunkt, forklarer hjemmeplejechef Else-Marie Seehusen.

Konceptet er blevet afprøvet i fire af Odenses hjemmeplejegrupper, og i denne uge startede processen med at få resten af grupperne med. Sosu-personale, visitatorer, sygeplejersker og terapeuter, omkring 1000 medarbejdere i alt, kommer på skolebænken og bliver undervist i den rehabiliterende tankegang, som er udgangspunktet for "Træning som hjælp". "Træning som hjælp" udbredes altså til hele byen, efterhånden som de enkelte grupper kommer igennem uddannelsesforløbet. Det bliver tilbuddet til alle nye modtagere af hjemmehjælp, og det er forventningen, at det vil være indført i hele Odense fra 1. januar 2012.

Ældrerådmand Jane Jegind (V) udtaler:

- Det handler om give mest mulig frihed til den enkelte, at gøre borgerne så lidt afhængig af kommunen som muligt. Og det her er selvfølgelig ikke noget, man sådan bare lige indfører fra den ene dag til den anden. Det kræver kompetenceudvikling af medarbejderne, og faktisk kan man sige, at det er en form for kulturændring, vi her går i gang med - det er en helt ny måde at tænke hjemmehjælp på, og for medarbejderne er det en helt ny måde at arbejde på. Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor opgave for os. Men jeg håber og tror på, at medarbejderne også vil opleve, at det også giver glæde og energi i arbejdet – det at få et tættere samspil på tværs af faggrænser og et tættere samarbejde og samspil med borgeren.

Yderligere oplysninger
Rådmand Jane Jegind (V), 20 91 10 31
Hjemmeplejechef Else-Marie Seehusen, 29 28 07 93