Spring til indhold
Nyhed

Vindere af gymnasiekonkurrence om Odense 2025 kåret

15-11-2010
I forbindelse med arbejdet med Odenses Planstrategi 2011 er byens gymnasieelever blevet spurgt om deres billede af og ønsker til byen i 2025.

Der er indkommet 15 visionære og iderige besvarelser. Forslagene går fra en H.C. Andersenpark a la Madsbyparken, over en koncertsal i det gamle slagtehus på Grønløkkevej, til fortove som genererer elektricitet, når man træder på dem… Og flere efterspørger at blive involveret mere i beslutningerne om hvad der sker i bymidten.

Tredjepræmien på 1.000 kr. går til Projekt 3 ”Vision Odense 2025 – hjerne, hjerte og sjæl” af Claudia Harding Hansen, Mie Theede Schytte, Ina Bøgild Mogensen og Christoffer Brunshøj Pedersen. Projektet præmieres på grund af sin fortolkning af Vision Odense, koblingen af de tre temaer Hjerne, Hjerte og Sjæl med tre indsatser - innovation, leg og kreativitet, og tre geografiske områder – universitetsområdet, bymidten og havnen, med iværksætteri som det, der generere væksten, og letbanen som det, der binder elementerne sammen fysisk er stærkt set og overbevisende.

Andenpræmien på 2.000 kr. går til Projekt ”Odense: Den grimme ælling” af - Ida Edel Salling og Nikolaj Bruust. Projektet præmieres på grund af både sproget, emnet og den høje kunstneriske standard, og tager med den fabulerende og fantasifuld form afsæt i arven fra H C Andersens og Vision Odense, og fortæller tre eventyr som overbevisende og legende formidler både problemer og muligheder for Odense. Besvarelsen lægger op til at nurse det kulturelle uorganiserede vækstlag, frem for at skræmme det væk, og foreslår at lade kulturaktørerne tage mere ansvar for byens og kulturens udvikling - og forfatterne tager på de unges vegne ansvar for at indgå i problemløsningen.

Førstepræmien på 5.000 kr. går til Projekt ”Odense år 2025 – en storby uden bagside”
af Nanna Sundgaard, Ida Banke og Mette Frandsen.

Projektet tildeles førstepræmien på grund af den grundigt researchede og velformulerede rapport, som både rummer en velfunderet statistisk analyse, en spørgeskemaundersøgelse på SDU og planskitser på byniveau for hvordan det skal omsættes til planlægning.

Projektet har godt fat i Odenses centrale problematikker – og er samtidig konkret og visionært i sine bud på hvad der skal til for at tiltrække og fastholde de højtuddannede. Projektet ser på både studerende og børnefamilier som målgrupper, og fokuserer fremadrettet på både arbejdspladser, byliv, detailhandel, grønne områder og fritidsaktiviteter – og beskæftiger sig med en lang række af planlægningens udfordringer, samtidig med at det kommer med gode bud på løsninger.