Spring til indhold
Nyhed

Vejen til Odins Bro

02-03-2010

Den næste milepæl på Kanalforbindelsen finder sted i maj måned, når det egentlige anlægsarbejde går i gang. Nu er arbejdet udbudt i licitation og dermed er der taget hul på et spændende forår i det omfattende anlæg.
I alt 9 interesserede entreprenører meldte sig til anlægsopgaven med vejdelen. De er alle danske og af dem blev der udvalgt 8. Disse 8 skal frem til den 25. marts regne på, hvad vejanlægget fra Havnegade til Ejbygade og videre til Kertemindevej vil koste. Der afholdes licitation på udbuddene den 25. marts og derefter kal bevillingen søges frigivet i Byrådet. Første spadestik på vejanlægget vil blive i midten af maj.


Status på Odins Bro
Arbejdet på broforbindelsen over Odense Kanal forsætter på andet år. I perioden indtil nu er mange delprojekter faldet på plads. Først og fremmest er den rigtige bro fundet. Den udvalgte bro er en smuk og enkel svingbro som er blevet navngivet efter tidligere vartegn i Odense. Der er fundet rådgivere til projektering af både bro- og vejdelen. Endelig er de arealer som skal indgå i vejanlægget blevet indkøbt og det kommende vejtracé er ryddet for skov. Odense Bys Museer har siden efteråret rådet over strækningen til at foretage udgravninger og arkæologerne forventes at være færdige i april måned.