Spring til indhold
Nyhed

Tre-strenget indsats mod den hårde kerne i Vollsmose

08-10-2010

Borgmester Anker Boye inviterede i dag fredag i alt 50 beboere, politifolk, boligforeningsformænd og socialarbejdere, der alle kender Vollsmose godt, til en workshop om bydelen.

Anledningen var den seneste tids uroligheder i området samt regeringens pulje på 500 millioner til blandt andet nedrivninger i landets ghettoer.

Deltagerne var enige om, at problemer med kriminalitet og uro omkring Bøgetorvet stammer fra en mindre gruppe kriminelle på omkring 30-40 personer. Der var derfor stor enighed om, at denne hårde kerne skal væk, som det første led i en strategi for området.


Tre strenge
Indsatsen omkring denne gruppe vil bestå af tre strenge:

- Øget efterforskning af gruppens økonomiske situation, økonomisk kriminalitet samt fokus fra kommunens kontrolgruppe, der efterforsker socialt bedrageri.


- Boligforeningernes mulighed for at smide disse beboere ud af ejendommene tager i dag omkring halvandet år for retssystemet at effektuere. Borgmester Anker Boye vil bede regeringen om værktøjer til en form for lynjustits i forbindelse med ghettoer, så boligforeningerne kan reagere langt hurtigere.

- Parterne definerer en "top 15" liste over de personer, der er mest uro omkring, og politiet sætter en ekstra indsats ind omkring denne gruppe. Ligeledes lægges der planer for de videre foranstaltninger for denne gruppe, og denne indsats koordineres af kommune, politi og boligforeninger.

Beder om hjælp
Mødet var præget af, at repræsentanter for beboere, boligforeninger og integrationsråd beder om hjælp til at få orden på området.

- Vi er så trætte af, at en lille gruppe kriminelle ødelægger området for så mange. Nu planlægger vi beboere herude en stor demonstration for at vise, at vi står bag de nye indsatser og signalere, at vi står sammen og tør stå frem, siger Mahmoud Daoud, formand for Integrationsrådet.


Der var desuden enighed om opsætning af omfattende videoovervågning omkring Bøgetorvet samt flere sociale indsatser om aftenen og om natten.

Ingen nedrivning

Regeringens forslag om at nedrive blokke i ghettoerne blev diskuteret. Der var dog enighed om, at netop i Vollsmose er bygningerne af så god kvalitet, at der ikke er behov for nedrivning, men ombygning til andre formål.

- Regeringen har afsat 500 millioner til nedrivning, og dem vil vi gerne have del i til initiativer, der på andre måder omdefinerer de fysiske rammer. For eksempel ønsker vi mere erhverv, arbejdsplader - gerne statslige arbejdspladser og nye aktiviteter i de boligblokke, hvor der lige nu er tomme lejemål.

Parterne på workshoppen var desuden enige om at se på mulighederne for at ændre vejnettet, så Vollsmose åbnes mere op. Ideen er at gøre området nemmere at komme ind i – og for beboerne at komme til vejnettet udenfor.

- Overordnet set er det nye ved disse tiltag, at kravet og ønsket så at sige kommer indefra - fra beboerne selv. Den store enighed og stemning af at der nu er trukket en streg i sandet, kan betyde meget for effekten af vores indsatser, siger Anker Boye.


Yderligere information:

Borgmester Anker Boye, tlf. 40 75 33 33

Susanne More, kommunikationsrådgiver, tlf. 26 28 20 69