Spring til indhold
Nyhed

Tre borgmestre bag fælles initiativ for at trække Femern-byggeri til Fyn

13-04-2010
Mandag den 12. april 2010 mødtes Erik Christensen (S), borgmester i Nyborg Kommune, Sonja Rasmussen (løsgænger), borgmester i Kerteminde Kommune, og Anker Boye (S), borgmester i Odense Kommune på Odense Rådhus.

Sammen med repræsentanter fra Odense Havn og Nyborg Havn (Associated Danish Ports A/S) drøftede de tre borgmestre konkrete modeller for, hvordan de tre kommuner i fællesskab kan understøtte og udvikle potentialet for at skabe fynske arbejdspladser og aktivitet i forbindelse med det forestående byggeri af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Byggeperioden strækker sig samlet set over seks år, og vil sandsynligvis involvere omkring 5.000-7.000 mand p.a., inkl. spidsbelastningsperioder. Femern A/S har tydeligt markeret, at regioner, der ønsker at tiltrække disse aktiviteter, skal profilere sig selv og sørge for, at det nødvendige planlægningsgrundlag og infrastruktur er på plads.

Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen udtaler:
- Det nordøstfynske område har store og gode faciliteter, der sagtens kan anvendes som produktionssted for større eller mindre dele af entreprisen. Her tænker jeg især på Odense Havns Lindøterminal og Lindø Industripark.

- Samtidig må vi også huske, at de mange dygtige medarbejdere på Lindø-værftet udgør en konkurrencemæssig fordel for Fyn, fortætter hun.

Selve byggeprojektet kommer i en international udbudsrunde ifølge de gældende EU-regler. Efter prækvalifikation inviteres et antal entreprenørkonsortier til at deltage. Disse får seks måneder til at afgive deres detaljerede tilbud. Under dette forløb vil entreprenørerne undersøge et større område i Danmark, Tyskland, Sverige og eventuelt nogle af de baltiske stater for at finde egnede placeringer til deres produktionsfaciliteter og udpege underentreprenører og leverandører.

Odenses borgmester Anker Boye udtaler:
- Netop fordi vi er i en international konkurrence, har vi etableret en projektgruppe, som har til formål at få beskrevet og profileret de fynske produktionsmuligheder så godt, at det bliver svært for udbudsmaterialet at komme uden om Fyn.

- Selvfølgelig vil det være dejligt, hvis alle kommuner kan få arbejdspladser, men det vigtigste er, at vi får aktiviteter til Fyn. Det er også derfor, at vi allerede har inviteret vores øvrige borgmesterkolleger på Fyn til at indgå i samarbejdet, så vi kan få tænkt alle de fynske styrker ind i arbejdet, fortsætter Anker Boye.

Nyborgs borgmester Erik Christensen er glad for det nye samarbejde:
- Det er så vigtigt, at vi alle lægger os i selen for at få det her til at lykkes. Fyn har rigtig meget at byde på i forbindelse med Femern-byggeriet, og vi er oppe mod mange andre både danske og udenlandske byer. Det er derfor har vi besluttet også at tage kontakt til Region Syddanmark for at høre, om de kan pege på andre syddanske kommuner, som det vil være relevant, at vi kontakter.