Spring til indhold
Nyhed

Tema møde om handicappolitikken

08-01-2010

Taler I overhovedet sammen?

Borgere med handicap sukker efter, at behandlingen af deres sag bliver koordineret mellem de forskellige instanser. Derfor er den koordinerende sagsbehandling emnet for dette års temamøde om handicappolitikken.

Mødet finder sted torsdag eftermiddag den 14. januar på Odense Rådhus. Her vil Alice Holm, chef for Handicap- og Psykiatriafdelingen, børn- og familiechef Lone Tue, socialcenterchef  Susanne Kvolsgaard og jobcenterchef Jørgen Peter Holst fortælle, hvordan de koordinerer sagsbehandlingen.

- Vi er meget optagede af at blive bedre til at koordinere sagsbehandlingen. Som borger kan det nogle gange være svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen. Vi har allerede iværksat nogle initiativer, som de ansvarlige chefer vil fortælle om på mødet på torsdag. Men vi vil gerne i dialog med borgerne om, hvordan vi bliver endnu bedre. Hvor er det skoen trykker? Jeg er overbevist om, at borgerne har nogle konstruktive forslag til, hvordan vi kan gøre sagsbehandlingen mere gennemskuelig og koordineret. Én af de ting, jeg oplever, vi skal være opmærksomme på, er den måde vi kommunikerer med borgerne på. Kommunikationen er ikke god nok, før modtageren forstår den, siger Jane Jegind, rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Borgere med handicap har ofte komplekse sager, der kræver en omfattende udredning af handicappets omfang, behov for hjælpemidler, indretning af bolig, mulighed for at varetage et job, regler for forskellige økonomisk tilskud, lægelig og anden sundhedsfaglig behandling osv.

- Mange borgere med handicap efterspørger koordination af vores afklarings- og udredningsforløb, så der er et stort behov for at udvikle sagsbehandleres koordinatorrolle, siger Alice Holm, der er chef for Handicap- og Psykiatriafdelingen i Odense Kommune.

Odense Kommune vurderer løbende om de forskellige tilbud kan sammensættes på andre måder, så der bliver mindre behov for koordination.

- Vi har, og vil fortsat have, udviklingsprojekter, hvor vi systematisk gør os erfaringer med koordinatorrollen og dennes betydning for bedre støtte til borgere med handicap, fortæller Alice Holm.

Jobcenterchef Jørgen Peter Holst vil i sit indlæg komme ind på de store udfordringer med at koordinere sagsbehandlingen for borgere med nedsat funktionsevne, så de kan få job og blive i det.

Temamødet er arrangeret i et samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Handicapråd. De opfordrer alle interesserede borgere til at møde op på rådhuset den 14. januar kl. 15.30 for at være med til at forbedre kommunens indsats for mennesker med handicap.