Spring til indhold
Nyhed

Studiejobindsats fortsætter i Odense

14-12-2010

En evaluering af Odenses studiejobgaranti fra 2008 har vist, at det siden finanskrisen har været vanskeligt at få virksomheder til at deltage i en ordning, hvor de skal garantere et vist antal studiejob. Samtidig viser en opgørelse, at et relativt lille antal studerende rent faktisk har benyttet sig af ordningen, hvis formål har været at skaffe job til de studerende, der ikke selv har været i stand til at sikre sig en lønnet fritidsbeskæftigelse.

 

På den baggrund har Odense Kommune og Syddansk Universitet drøftet, hvordan de fortsat kan sikre studiejob til byens mange studerende på de videregående uddannelser.

 

- Vi er nu enige om at etablere en studiejobordning, der forankres i Karrierecentret på Syddansk Universitet. Ordningen bygges op som en form for markedsplads, hvor de studerende og virksomhederne på en studiejobbørs kan etablere kontakt. På den måde opnår vi synlighed og et meget konkret værktøj mellem de parter, der i fællesskab skal sikre relevant erfaring for de studerende og på sigt øget konkurrencekraft og innovation i virksomhederne, siger Janus Krarup, udviklingsdirektør i Udvikling Odense.

 

- For os er det naturligt og rigtigt at integrere studiejobordningen i de tilbud, vi i forvejen har til de studerende. Jeg er sikker på, at vi med denne ordning og det samarbejde, der er aftalt mellem Syddansk Universitet og Odense Kommune, i fremtiden vil være i stand til at skabe masser af studiejob til vores studerende. Som en positiv udvikling i forhold til tidligere tilbud kommer ordningen fremover også til at gælde internationale studerende, fortæller Helle Schroll, leder af Karrierecentret på Syddansk Universitet.

 

Selve platformen forankres i universitetets karrierecenter, mens Odense Kommune bidrager med at skaffe virksomheder til ordningen via Udvikling Odense. Jobcenter Odense varetager den del af vejledningsopgaven, som Karrierecentret ikke har ressourcer til. Alle parter er enige om, at den overordnede målsætning er at sikre, at Odense fortsat er kendt som en af Danmarks mest attraktive studiebyer.

 

Yderligere oplysninger:

 

Konst. Udviklingsdirektør Mads Graves Larsen: 40 31 05 75

Leder af Karriecentret, SDU, Helle Schroll: 60 11 20 43