Spring til indhold
Nyhed

Slut med hasarderet kørsel på Åsumvej

28-10-2010

Slut med hasarderet kørsel på Åsumvej


På Åsumvej har der i sidste tid været en række tilfælde af hasarderet kørsel, som har skabt utryghed for de øvrige trafikanter og beboere i området. Odense Kommune vil komme problemet til livs med indsnævringer.


For at sætte en stopper for høj hastighed og hasarderet kørsel på Åsumvej, vil der blive sat indsnævringer op på strækningen i retning ind mod byen. Den inderste kørebane skal indsnævres to steder med skilte og heller. Dermed tvinges bilisterne til at sætte farten ned. Indsnævringerne vil i første omgang være midlertidige for at undersøge effekten af tiltaget.

- Det glæder mig rigtigt meget, at det nu er lykkedes at få etableret tiltag, der skal forhindre den urimelige og hasarderede kørsel som af og til forekommer på Åsumvej, siger rådmand Jan Boye, som er optaget af borgernes sikkerhed i trafikken.

Tiltagene bliver evalueret til sommer, for at se om indsnævringerne virker efter hensigten. Herefter tages der stilling til, om løsningerne skal være permanente.

Arbejdet med at etablere indskrænkningerne påbegyndes i den første uge af november.

For yderligere informationer
Rådmand Jan Boye, e-mail: jb@odense.dk, mobil 20 40 29 12
Konstruktør Hans Andersen, e-mail: hala@odense.dk, tlf. 65 51 27 52
Ingeniør Thomas Povlsen, e-mail: thp@odense.dk, tlf, 65 51 27 64