Spring til indhold
Nyhed

Farvel til sorte sække

07-04-2010
Miljøstyrelsen og Folketinget har vedtaget ny lovgivning på affaldsområdet, som har betydning for brugerne af genbrugsstationerne. Dels er det vedtaget at virksomheder har adgang, på lige vilkår som private borgere, til at aflevere affald på genbrugsstationer – og dels er det vedtaget, at der i fremtiden kun må afleveres affald i klare gennemsigtige sække.

Forbuddet mod uigennemsigtige sække, betyder at der i fremtiden kun må afleveres affald i klare og gennemsigtige plastsække, da det giver personalet mulighed, for at se hvilken type affald der er i sækken.
Initiativet er som nævnt landsdækkende - og skal ses som et middel til, at hæve genbrugsprocenten yderligere på landets genbrugsstationer.

Er man ved en fejl, kommet afsted med en uigennemsigtig plast eller papirsæk med affald i, skal man dog ikke forvente at blive afvist ved indkørslen. Som borger vil man få besked om at tømme og sortere sækkens indhold ud i de rigtige containere, samt tage den tomme sæk med retur, eller aflevere den til genbrug.

Flere af detailhandlerne i Odense har allerede klare plastsække i deres sortimentet og flere kommer garanteret til, når de nu opdager at salget af sorte/uigennemsigtige sække falder.

Efter at virksomheder også må benytte genbrugsstationerne, kan der komme flere kunder i løbet af dagen, men efter ombygning af de fleste genbrugsstationer, skulle der være plads til alle.
De virksomheder, som benytter sig af muligheden for at aflevere affald på genbrugsstationerne, skal selvfølgelig også sortere deres affald på samme vis som de private borgere.

Spørg personalet på stationen, hvis du er i tvivl om noget, eller gå ind på www.odenserenovation.dk

Ønskes yderligere oplysninger, kontaktes Kommunikationschef Claus Hammerich på telefon 6313 8205 eller 4015 6042.