Spring til indhold
Nyhed

Skykon Offshores tilstedeværelse på Lindø godt for Fyn

08-03-2010
Skykons udvidelse af produktionen med Skykon Offshore på Lindø er en glædelig nyhed, som skaber grund til fornyet optimisme for hele det fynske erhvervsliv.

Nyheden om at Skykon har valgt at udvide deres omfattende produktion med et nyt selskab, Skykon Offshore, blev modtaget med glæde hos Odenses borgmester Anker Boye (S).

- I dag er en god dag, hvor Lindø Industripark og Skykon Offshore A/S har offentliggjort en spændende og perspektivrig aftale. Jeg er overbevist om at den bliver til glæde og gavn – ikke blot for aftalens parter, men i høj grad for arbejdet med at omstille den fynske erhvervsstruktur til fremtidens krav og muligheder, udtaler Anker Boye og tilføjer: - Den nye aftale viser, at vejen frem for fynsk erhvervsliv er at satse på ny teknologi, innovation og vækstmarkederne. Områder som også prioriteres i Vækstplanen for Lindø/Fyn og som viser, at vi er på rette vej.

Borgmesteren er formand for den styregruppe, som leder den fælles kommunale og regionale indsats for at afbøde de samfundsmæssige konsekvenser af Lindøværftets lukning. Indsatsen forsøger at få alle relevante parter – private som offentlige - til at samarbejde om omstillingen og fornyelsen af den fynske erhvervsstruktur. Samarbejdet har foreløbig bl.a. ført til formuleringen af Vækstplanen for Lindø/Fyn med en række specifikke indsatsområder.

Borgmesteren er samtidig meget glad for, at det er lykkedes Lindø Industripark at tiltrække nye og lovende forretningsområder til området. Det er et vigtigt skridt både for udviklingen af det unikke erhvervsareal på Lindø, men også for håbet om, at der kan findes nye beskæftigelsesmuligheder for nogle af de mange medarbejdere, som bliver berørt af værftslukningen.

Borgmester Anker Boye fortsætter:
- Jeg er overbevist om, at den nye aftale vil være med at sætte bevægelse i udviklingen med at tiltrække flere nye arbejdsplader til Fyn. Det er i den sammenhæng vigtigt at fremhæve, at det er 200 nye arbejdspladser, som Skykon Offshore skaber på Lindø.

Han understreger, at den gode nyhed ikke får kommunerne og regionen til at indstille deres indsats.
- Det er ikke nogen let opgave at omstille og forny det fynske erhvervsliv, men jeg kan love, at vi fortsætter med at gøre alt hvad vi kan. Men i sidste ende er det virksomhederne, der skal drive omstillingen, og derfor er det en god dag i dag, afslutter Anker Boye.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Anker Boye på telefon 40 75 33 33