Spring til indhold
Nyhed

Sikkert at være trafikant i Odense Kommune

28-04-2010
Det er blevet mere sikkert at være trafikant i Odense Kommune
 

En undersøgelse fra By- og Kulturforvaltningen viser, at trafiksikkerheden er forbedret i 2009 i forhold til de foregående år. Tallene for dræbte og alvorligt tilskadekomne i Odense Kommune er altså igen på vej i den rigtige retning.

Og selv om 2009-tallene endnu er foreløbige, er der grund til optimisme. Uheldsstatikken over de seneste 10 år viser, at der i 2009 er registreret det laveste antal dræbte og tilskadekomne i Odense. 2006 var for Odense og hele landet et rigtig godt år i trafikken, og udviklingen var så positiv, at Færdselssikkerhedskommissionen og Odense Kommune besluttede at skærpe målsætningen i 2012. Siden den nye målsætning blev vedtaget, vendte den positive udvikling dog i perioden frem til 2007, uden at der kunne peges på entydige forklaringer. Perioden fra 2007 og frem til dato viser en faldende tendens, og det samlede antal kvæstede er nu faldet til under udgangspunktet i 2005 for den nationale målsætning.Tallene for dræbte og alvorligt tilskadekomne i Odense Kommune er altså igen på vej i den rigtige retning frem imod 2012, hvor målet er maksimalt 110 dræbte og tilskadekomne.

Fortsat fokus på trafiksikkerhed
Der skal en ekstraordinær indsats til, hvis målet skal nås, og Odense Kommune skærper fortsat opmærksomheden. Der er mange andre faktorer, der skal spille med, hvis målet skal nås. Både den brede statslige trafiksikkerhedsindsats og politiets færdselsindsatser er altafgørende faktorer.
- Men mest af alt drejer trafiksikkerhed sig om, at hver enkelt trafikant kan gøre forskellen. Hvis alle overholdt fartgrænsen, alle brugte selen, ingen kørte spirituspåvirket, og alle var mere opmærksomme i trafikken og havde hænderne på rattet, så ville målsætningen være nået uden videre. Det er tankevækkende, siger Jan Boye, Rådmand i By- og Kulturforvaltningen. Odense Kommune vil i den kommende periode analysere tallene nærmere for at lægge strategi for trafiksikkerhedsindsatserne i 2010-2012, men indsaterne vil også række endnu længere ud i fremtiden for at sikre en langsigtet løsning. Det vil blive vurderet, hvilke indsatser der giver de største fordele i forhold til borgernes trafiksikkerhed. Fysiske tiltag som ombygning af kryds og anlæg af stier er sammen med kampagner et effektivt redskab i forhold til ændring af borgernes adfærd og holdninger i trafikken.
Hænderne på rattet
I uge 14 gennemførte Odense Kommune kampagnen ”Hænderne på rattet” i tæt samarbejde med Fyns Politi. Der blev skrevet 96 rapporter på bilister, der kørte og talte i håndholdt mobiltelefon eller skrev sms’er alene i den uge, kampagnen varede.
- Vi ser positivt på kampagneindsatserne og tror på, at de kreative måder at formidle budskaberne trænger godt ind hos bilisterne, fortæller Vicepolitiinspektør Peder Pedersen fra Fyns Politi.
Der er vedhæftet en graf som viser antallet af dræbte og hårdt kvæstede i trafikken.

Yderligere informationer
Odense Kommune, kampagneaktiviteter — Tina Møller Nielsen — tlf.: 65512572/ 20807953
Odense Kommune, uheldstal — Thomas Povlsen — tlf.: 65512764/ 23290350