Spring til indhold
Nyhed

Sikker skolevej over Assensvej

25-08-2010

Mandag den 18. oktober starter arbejdet med at bygge stibroen over Assensvej i Bellinge. Stibroen sikrer skolevejen for børn og unge i området.

Der har gennem flere år været fokus på at sikre de bløde trafikanter, som skal krydse Assensvej i Bellinge. På den ene side ligger Rasmus Rask skolen og på den anden side et stort boligområde, så mange gående og cyklende børn har oplevet turen over Assensvej som en meget utryg skolevej Den nye stibro vil betyde, at ca. 100 af de elever, som ellers ville blive kørt til skole, selv kan cykle eller gå.

Det har været nødvendigt at ekspropriere nogle arealer for anlæg af stien og stibro. Den beslutning er der blevet klaget over til Vejdirektoratet, som har afgjort ikke at tilsidesætte Odense Kommunes beslutning om ekspropriation.

Arbejdet med stibroen begynder den 18. oktober 2010 ved entreprenør Arkil A/S og forventes afsluttet den 18. februar 2011, hvis vintervejret tillader det. Der anlægges stier fra Rousehøjvej over broen til Brændekildevej. Stien får asfaltbelægning og stibelysning.

For yderligere informationer kontakt projektleder Hans Laurits Andersen på hala@odense.dk eller på 65 51 27 52.