Spring til indhold
Nyhed

Serviceudvikling trods besparelser

27-04-2010
Et sparekrav på knap to millioner kroner satte skub i udviklingsplanerne på psykiatriområdet i Odense Kommune. 17 døgnpladser bliver nedlagt i løbet af 2010, og 17 borgere med sindslidelser får i stedet mulighed for at få den nødvendige støtte i hjemmet. Det er helt i tråd med tendensen, der viser, at unge sindslidende ikke ønsker at bo i traditionelle døgntilbud.

I Odense Kommune er forvaltningerne blevet opfordret til at tænke innovativt og kreativt i opgaveløsningen, når de skal ud og finde de nødvendige midler til at holde budgettet sammen.

Den opfordring har ledere og medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet taget til sig. Til sammen skal de to områder spare 3,8 millioner kroner i 2011. Men i stedet for en traditionel besparelse, er ledere og medarbejdere blevet bedt om at komme med idéer til, hvordan opgaverne kan løses anderledes og billigere.

Psykiatritilbud tænkes anderledes
Konkret har spare- og fornyelseskravet bl.a. betydet, at 17 døgnpladser bliver nedlagt på botilbuddet Tornbjerggård. Beboere på Tornbjerggård tilbydes i stedet for støtte i eget hjem, enten fra et nyoprettet tværfagligt team eller fra andre af kommunens tilbud. Det nye tværfaglige team er tænkt til at kunne give en meget individuel og fleksibel støtte i eget hjem. Samtidig etableres et rehabiliteringshus – et korttidstilbud til sindslidende i egen bolig, der skal hjælpe den sindslidende til at blive boende i eget hjem og forebygge indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Desuden er der fokus på at udvikle bedre tilbud til borgerne i eget hjem, som har brug for støtte om natten. Her er flere spændende tiltag undervejs. Tiltag, der udvikles i samarbejde med borgerne og medarbejderne i tilbudene.

De nye tilbud er en faglig tendens, man allerede ser andre steder i landet og internationalt. Mennesker med sindslidelser har i dag forventninger og håb om at komme sig af sygdommen. Fagpersonalet arbejder derfor også rehabiliterende og udvikler metoder, så mennesker med sindslidelser i fremtiden i langt højere grad netop vil kunne få den mest hensigtsmæssige støtte i hjemmet, i almindelige boligområder og i arbejds- og uddannelsessammenhænge, frem for at skulle bo på en døgninstitution.

- Det specialiserede socialområde er på landsplan kendetegnet ved stigende udgifter. Derfor er det også ekstra glædeligt, at medarbejderne har fået et sparekrav til at gå hånd i hånd med, at vi udvikler vores tilbud over for de mennesker, der har brug for vores service, udtaler ældre- og handicaprådmand Jane Jegind (V).

Yderligere oplysninger
Ældre- og Handicaprådmand Jane Jegind (V), mobil 20 91 10 31