Spring til indhold
Nyhed

Borgmester og rådmænd samarbejder om at gøre Odense til en mere tryg by

22-01-2010
Borgmester og rådmænd samarbejder om at gøre Odense til en mere tryg by

En ansøgning om satspuljemidler bliver startskuddet på en fælles indsats fra Anker Boye, Stina Willumsen og Peter Rahbæk Juel. Målet er at gøre Odense til en tryg by at leve og færdes i.

På borgmester Anker Boyes initiativ mødtes han den 20. januar 2010 med Stina Willumsen (F), rådmand for børn- og ungeområdet og Peter Rahbæk Juel (A), rådmand for social- og arbejdsmarkedsområdet. Dagsordenen for mødet var, hvordan Odense kan blive en tryg by.

En ny satspulje fra Indenrigs- og socialministeriet giver nu mulighed for at kommunerne kan søge penge til "helhedsorienteret gadeplansarbejde” og det passer rigtig godt ind i borgmesterens vision for byen:

- Odense er en dejlig by, men mange af vores borgere føler sig alligevel utrygge, blandt andet på grund af bandernes kriminalitet, siger Anker Boye og fortsætter:
- Jeg vil gerne sætte fokus på den tryghed, som har betydning for borgernes liv i vores by og på, hvordan vi kan gør det bedre.

Sammen blev rådmændene og borgmesteren enige om at arbejde videre med at gøre Odense til en mere tryg by.

Vil stoppe fødekæden til det kriminelle miljø
Det første møde mellem de tre er nu afholdt og der er enighed om at søge midler fra satspuljen til at sætte nye initiativer i gang og at sammentænke det med de initiativer, der allerede er i Odense Kommune.
Den konkrete ansøgning om satspuljemidlerne bliver startskuddet på den fælles indsats.

En arbejdsgruppe skal nu kigge på alle de aktuelle initiativer, der er på tværs af Borgmesterforvaltning, Børn- og Ungeforvaltning og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Opgaven er at se, om det gøres på den rigtige måde, og om der er nogle steder, hvor der med fordel kan samarbejdes eller skabes mere fokus.

- Vi skal være langt mere offensive når det drejer sig om at få stoppet kriminalitet og gjort byen tryggere. Det er ikke nok at handle, når der er krig mellem banderne, siger borgmesteren og fortsætter: - Derfor tog jeg initiativ til dette møde. Vi er alle tre enige om, at det er vigtigt at stoppe fødekæden til de kriminelle miljøer og tage fat på forebyggelse, så vi kan minimere det antal unge, der ender som kriminelle.

Flere oplysninger:
Borgmester Anker Boye, 40 75 33 33