Spring til indhold
Nyhed

Politikere har brug for dine input til fremtidens skole

20-08-2010

Over fem aftener i løbet af september indbyder Børn- og Ungeudvalget forældre, elever, fagfolk og andre interesserede til møder om fremtidens folkeskole i Odense Kommune.

På borgermøderne vil Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen (SF) byde velkommen, hvorefter skolechef Jørgen Schaldemose vil gennemgå forslaget til den nye vision for skoleområdet og den ændrede struktur, som sendes i høring efter udvalgets møde tirsdag den 24. august.

Herefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål, diskutere indholdet med medlemmer af Børn- og Ungeudvalget og komme med forslag til ændringer.


”Vi glæder os til at høre borgernes meninger og få deres input til fremtidens folkeskole i Odense. Faldende elevtal, en streng økonomi og behovet for at udvikle folkeskolen tvinger os til at handle, men det er nødvendigt at diskutere med borgerne, hvordan vi gør,” siger Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen (SF).

Hun understreger, at Børn- og Ungeudvalget og siden byrådet først træffer en beslutning, efter at borgermøderne er afholdt, og både borgere og skoler har haft mulighed for at aflevere deres høringssvar.

”Vi kommer til at træffe nogle svære valg, men det er vigtigt at understrege, at vi endnu ikke har truffet nogen beslutninger. Vi afventer en grundig og demokratisk proces, hvor vi vil lytte til de gode argumenter,” siger Stina Willumsen.


På hvert af de fem møder vil et enkelt geografisk område være i fokus.


 

 • Mandag den 6. september kl. 19.00-21.30 – Rådhushallen:
  Provstegårdskolen, Tarup Skole, Paarup Skole, Højstrupskolen, Hunderupskolen, Vestre Skole og Åløkkeskolen.
 • Tirsdag den 7. september kl. 19.00-21.30 - Rådhushallen:
  Korup Skole, Ubberud Skole, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Spurvelundskolen, Lumby Skole, Stige Skole og Søhusskolen.
 • Mandag den 13. september kl. 19.00-21.30 – Odense Kommunes Uddannelsescenter Schacksgade 39:
  Rosengårdskolen, Tingkærskolen, Holluf Pile Skole, Tornbjerg Skole, Enghaveskolen, Nørrebjergskolen, CSV, Ejbyskolen, Kragsbjergskolen og Munkebjergskolen.
 • Tirsdag den 14. september kl. 19.00-21.30 – Vollsmose Kulturhus:
  Abildgårdskolen, Humlehaveskolen, H.C. Andersen Skolen, Agedrup Skole, Seden Skole, Risingskolen, Sct. Hans Skole.
 • Mandag den 20. september kl. 19.00-21.30 – Rådhushallen:
  Dalumskolen, Hjalleseskolen, Højby Skole, Højmeskolen, Rasmus Rask Skolen, Sanderumskolen, Skt. Klemens Skolen, Tingløkkeskolen og Bækholmskolen.

Yderligere informationer

Se mere om fremtidens skole på www.odense.dk/fremtidensskole.