Spring til indhold
Nyhed

Organisationsændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

08-10-2010

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ruster sig til fremtiden. Ny organisationsændring skal fortsat sikre en professionel opgaveløsning


Et fortsat økonomisk pres og en regeringsbeslutning om i 2012 at samle området objektiv sagsbehandling under ATP gør, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen allerede nu ruster sig til en ny fremtid ved bl.a. at organisere sig anderledes.

Organisationsændringerne i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen træder i kraft den 1. januar 2011.


”Vi tog fat om økonomien i SAF med vores handle- og prioriteringskatalog allerede i maj måned. Nu skaber vi en ny struktur, der både styrker økonomistyringen og udvikler forvaltningen. Det er vigtigt at fastholde fokus på den gode borgerservice, vi gerne vil yde, og derfor ligger det mig meget på sinde, at vi nu får skabt nogle spor, der gør det muligt både at yde god borgerservice og have balance i økonomien,” udtaler Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.


Kommende organisationsændringer

De mest markante organisationsændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil pr. den 1. januar 2011 være som følger:


1. Økonomistyringen i forvaltningen centraliseres for at opretholde sammenhæng, ensartethed og gennemsigtighed.


2. Ydelsescentrets områder vil frem til 2012, hvor objektive kontantydelser overgår til nationale centre under ATP, blive overdraget til andre enheder i forvaltningen. Blandt andet til BorgerServiceCenter Odense og Jobcenter Odense.


3. En ny stabsenhed ved navn forretningsudvikling oprettes. Enheden vil referere til forvaltningens direktør og have effektivisering af IT og arbejdsgange som sit ansvarsområde. Det er nuværende chef for Ydelsescentret, Morten Kreilgaard, som bliver chef for forretningsudvikling.


Peter Pietras, Direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, siger:

”Med den nye organisationsændring får vi nogle værktøjer, der gør os i stand til at løse de udfordringer, der kommer i fremtiden.

Oprettelsen af området forretningsudvikling gør os bl.a. i stand til at arbejde intensivt med IT-området, som er en stor del af vores hverdag og vores budget. Og centraliseringen af økonomifunktionen giver os mulighed for at sætte rammerne for en god økonomistyring.”


Yderligere oplysninger

Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 3051 3115

Peter Pietras, direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 2149 7678