Spring til indhold
Nyhed

Odense vil måle byens varmetab i kampen for klimaet

17-02-2010

Odense Kommune vil nu måle varmetabet for alle byens tage og facader i et banebrydende termograferingsprojekt. Projektet iværksættes som et led i Odense Kommunes ambitiøse klimaplan og skal bidrage til at mindske byens CO2-udledning.

Formålet med termograferingsprojektet er at kortlægge, hvilke bygninger der har det mest omfattende varmetab. Termografering foregår ved at måle bølgelængden på den varmeudstråling, som en overflade udsender og derved fastsætte overfladens temperatur.

Termograferingens resultater giver dermed et billede af, hvor meget varme byens bygninger udleder til omgivelserne. Projektet kan derfor bidrage til, at flere boligejere får iværksat effektive energirenoveringer, som medfører besparelser på CO2-udslippet og på de enkelte varmeregninger.

- Det er et skælsættende projekt, vi nu påbegynder, og det viser, at Odense Kommune går foran og viser handling, når det gælder nye metoder i kampen mod klimaforandringerne, siger rådmand Jan Boye.

Termograferingen starter som pilotprojekt
I første omgang gennemfører Odense Kommune et pilotprojekt i et område på ca. 1000 hektarer i den centrale og sydlige del af Odense. Området strækker sig fra jernbanen til Niels Bohrs Allé nord/syd og fra Sdr. Boulevard til Ørbækvej vest/øst, og det indeholder både nyt og ældre byggeri samt forskellige bygningstyper.

Termografering skal helst foregå ved bestemte vejrforhold, og derfor bliver datoen for overflyvningen fastsat med meget kort varsel. Flyvningen vil foregå om aftenen, da der her er størst forskel på inde- og udetemperaturen. 

Odense Kommune vil indkalde til borgermøde i løbet af foråret med informationer om projektets status og videre forløb.

Yderligere information
Projektleder Anja Henriksen, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 6551 2449, mobil: 2139 3623, e-mail: anhen@odense.dk
Rådmand Jan Boye, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 20 00, mobil: 20402912, e-mail: janboye@odense.dk