Spring til indhold
Nyhed

Odense som vækstgenerator med Kiel og Hamburg i sigte

23-11-2010
For at sikre vækst og udvikling i regionens største by skal koblingen mellem store nordtyske byer og Odense være meget mere tydelig.

Region Syddanmark har i forvejen et godt samarbejde med vores tyske nabo gennem grænseregionen, og det samarbejde skal nu udbredes til hele regionen.

Det var en del af udbyttet, da politikere og embedsmænd fra Odense Kommune og Region Syddanmark mødtes i fredags. Målet var at finde frem til emner, hvor kommunens planstrategi og den regionale udviklingsplan kan spille sammen.

- Vi skal i vores region have blik for både den internationale og nationale dagsorden, hvor vi sammen skal tage ansvar for udviklingen. Derfor er en regional udviklingsplan, som indeholder konkrete fokuspunkter vigtig, siger Anker Boye, der er borgmester i Odense og fortsætter:

- Odense har en række ambitiøse projekter bl.a. for midtbyen og området ved universitetet og det nye OUH. Det er projekter, som har både nationale og internationale perspektiver, og som kan løfte både Fyn og den syddanske region. Og det er projekter, der bedst fremmes og udnyttes i et stærkt samarbejde ikke mindst med Region Syddanmark.

- Odense har potentiale til at blive en vækstgenerator for hele regionen, og der kan ligge en kæmpe gevinst i at blive koblet sammen med tyske byer som Kiel og Hamborg. Desværre har vi en tendens til at glemme, at Tyskland er vores største samhandelspartner, siger Lasse Krull, der er formand for regionens udvalg for ny regional udviklingsplan.

Arbejdet med at skabe den nye regionale udviklingsplan blev skudt i gang sidst i august, og input fra kommunerne i regionen skal nu være med til at vise retningen for, hvordan man opnår det gode liv i hele regionen.

På mødet blev en række punkter indkredset til det videre arbejde:
 • Regionalt fodslag på udvalgte områder i forhold til staten – f.eks. om infrastruktur. Region Syddanmark, KKR Syddanmark og Odense Kommune har i fællesskab arrangeret en konference 6. december 2010 med deltagelse af bl.a. transportminister Hans Christian Schmidt, hvor der sættes fokus på de syddanske interesser.
 • Fokus på en regional arbejdsdeling. Plads til fyrtårne og forskelle i udfordringer og interesser i forskellige kommuner - som det også fremgår af Region Syddanmarks byanalyse
 •  Odense har særlige fokusområder: Velfærdsteknologi, kulturteknologi, H.C. Andersen
 • Bosætning: Hvordan tiltrækker man vidensmedarbejdere og skaffer arbejdspladser til dem?
 • De fynske kommuners og Region Syddanmarks samarbejde med Miljøministeriet om et visionsprojekt for Fyn – hvilke særlige muligheder er der på Fyn?
 • Mødet i Odense var det 13. i rækken. I løbet af efteråret mødes Region Syddanmark med alle regionens 22 kommuner.
 • Fakta
 • Fælles indsats – fælles udfordringer
 • Den regionale udviklingsplan er en plan for udviklingen i hele Syddanmark. Arbejdet med at skabe den nye regionale udviklingsplan blev skudt i gang på en konference 24. august, og i løbet af efteråret mødes politikere og embedsmænd fra Region Syddanmark med alle 22 kommuner. Input fra konference og kommuner samles i planen, der vedtages af regionsrådet inden udgangen af 2011.
   
  Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

  For yderligere information:
  Borgmester Anker Boye, Odense Kommune. Mobil nr. 40 75 33 33
  Regionsmedlem Lasse Krull, Region Syddanmark. Mobil nr. 40 74 45 99