Spring til indhold
Nyhed

Odense og SDU vil holde på de højtuddannede

15-06-2010

Odense skal blive bedre til at tiltrække og fastholde højtuddannede. Flere unge odenseanere skal motiveres til at starte på en videregående uddannelse. Lokale virksomheder skal have de bedste vilkår for at drive forretning.

Sådan lyder målene for den formelle samarbejdsaftale mellem Syddansk Universitet og Odense Kommune.

- Det er universitetets og kommunens fælles interesse, at Odense er en attraktiv by for studerende, virksomheder og højtuddannede, siger rektor på SDU, Jens Oddershede.

- Og med to så store aktører har vi alle muligheder for at kunne styrke hinanden og Odense gennem et samarbejde, siger han.

Som eksempel peger han på, at universitetet kan mobilisere forskere og studerende, mens kommunen har rammerne til at udvikle både projekter og konkrete produkter i samarbejde med medarbejdere, borgere og brugere.

- Aftalen styrker Odense som en vidensby, og samarbejdet med forskere og studerende fra universitetet giver Odense Kommune mulighed for at udvikle den service og løsningen af de opgaver i øvrigt, vi som kommune står over for i de kommende år, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Odense som vidensby

Odense Kommune og Syddansk Universitet har i mange år samarbejdet om en lang række projekter. Med en egentlig samarbejdsaftale forpligter begge parter sig til at prioritere en række fælles hovedmål.

- Aftalen er en markering af den vigtige alliance mellem by og universitet, som er afgørende for den fortsatte udvikling af begge, siger rektor Jens Oddershede.

De to parter har en række konkrete projekter, som samarbejdet skal fokusere på i de kommende år. Det gælder for eksempel projekt- og praktikordninger eller samarbejde om for eksempel udvikling af velfærdsteknologi, som Odense satser stærkt på, forskning i områder af fælles interesse, efteruddannelse af kommunens medarbejdere og profilering af Odense som studieby.

Af konkrete projekter kan nævnes:

Promovering af ingeniøruddannelsen

Korsløkke Ungdomsskole og Det Tekniske Fakultet på SDU samarbejder om flere initiativer. I foråret har Ungdomsskolen og SDU arbejder sammen om fritidsaktiviteten TEK–Boblerne for unge. Samarbejdet promoverer ingeniørstudiet for især byens gymnasieelever og dem i de ældste folkeskoleklasser. Der har kørt et hold i foråret, og der starter et nyt til efteråret.
Læs mere: www.tekboblerne.dk
(Det Tekniske Fakultet, SDU, Randi Hærup Poser, 65507326, 20585137)

Kulturmaskinen bliver prøvebane for studerende

Kulturmaskinen samarbejder med Kultur & Formidling på SDU om et studieforløb, hvor de studerende bruger Kulturmaskinen som prøvebane for idéer og opgaver. Hvis idéerne er gode får de studerende mulighed for at se deres teori blive til praksis. Samtidig får Kulturmaskinen og dermed Odenses borgere glæde af de studerendes arbejde.
(Kulturmaskinen, konsulent Birgitte Weinberger, 65512821)

Ny ingeniøruddannelse i velfærdsteknologi

Fra 1. september udbyder SDU en ny ingeniøruddannelse i velfærdsteknologi, et af kommunens og universitets fælles indsatsområder. Uddannelsen til civilingeniør i velfærdsteknologi bygger bro mellem patienter, sundhedspersonale og teknologiske løsninger, så syge og handicappede kan få et bedre liv ved hjælp af f.eks. robotter og andre højteknologiske løsninger.
(SDU, Det Tekniske Fakultet, Henning Andersen 65507301, 27787301)

Rammeaftalen

Rektor Jens Oddershede og stadsdirektør Jørgen Clausen har netop skrevet under på rammeaftalen.
Herefter udarbejder de to organisationer en tematiseret handlingsplan for 2010-2014
Rammeaftalen er vedhæftet (pdf).