Spring til indhold
Nyhed

Odense øger samarbejdet med nordiske venskabsbyer

26-04-2010

Et udbygget og formaliseret samarbejde skal sikre, at seks nordiske byer kan dele hinandens erfaringer på mange områder, f.eks. udvikling af den kommunale service.


Gennem 15 år har Odense sammen med sine nordiske venskabsbyer arbejdet sammen om det, der hedder "Nordisk Platform" - en samarbejdsaftale mellem seks nordiske byer. (Trondheim (Norge), Norrköping (Sverige), Tampere (Finland) samt Kopavogur (Island)
og Klaksvik (Færøerne) - og Odense.)


Samarbejdet handlede oprindeligt om uddannelse, miljø, kultur og erhverv, men er gennem årene blevet suppleret med en række andre emner af relevans for de deltagende byer. For eksempel integration, vidensby, byudvikling, teknologi, bæredygtighed, og borgerinddragelse.


Næste alle danske kommuner har nordiske venskabsbyer, men det helt unikke i Nordisk Platform er, at alle byerne er venskabsbyer med hinanden og dermed udgør et netværk af venskabsbyer.


I sidste uge var repræsentanter fra byerne samlet til en revision af samarbejdet og en drøftelse af fremtidsperspektiverne.

Udgangen blev, at det nordiske samarbejde skal fortsættes og om muligt udbygges i de kommende år. På den måde kan man løbende bruge netværket til at inddrage emner og problemstillinger, der dukker op og hvor det kan være relevant at udveksle viden og idéer på nordisk plan.


- Det nordiske samarbejde har i årtier været en grundsten i venskabsbysamarbejdet, og

det er oplagt, at nordiske byer, der ligner hinanden og ofte står med de samme udfordringer og problemer deler viden og idéer. Det får vi i stigende grad brug for at gøre i fremtiden for at udvikle vores kommunale service, siger Odense-Borgmester Anker Boye (S).


Arbejdet koordineres af en styregruppe med embedsmænd fra byerne, der også får ansvaret for udfærdigelsen af en ny samarbejdsaftale for de kommende år.


Læs mere om Odenses venskabsbyer på odense.dk.

Flere oplysninger:
Borgmester Anker Boye, 40 75 33 33

Konsulent Henrik Poulsen, 65 51 10 07