Spring til indhold
Nyhed

Odense-borgere får hjælp til at klare mere selv

21-06-2010

Odense Kommune iværksætter forsøg i fire hjemmeplejegrupper, hvor 'nye' borgere, der for første gang søger om hjælp, forsøgsvis vil blive tilbudt ’træning som hjælp’, som er arbejdstitlen på et nyt projekt i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.


Borgeren i centrum

Projektet tager udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang, hvor borgeren ses som den centrale samarbejdspartner. Det betyder bl.a. styrket tværfagligt samarbejde, og ikke mindst at målene for borgeren sættes af borgeren selv i dialog og sparring med fagpersonalet. Den rehabiliterende tankegang og borgerens ressourcer bliver en integreret del af hverdagens arbejde hos borgeren.


- Erfaringer fra lignende projekter viser, at vi vinder ved at sætte borgeren i centrum. Ikke alene giver det øget livskvalitet hos borgeren, der får styring over eget liv. Men det betyder også, at borgeren skal have mindre hjælp, eller at vi udskyder behovet for hjælp. Det er en god ting for borgeren, men også for kommunen, ikke mindst når vi ved, at vi i de kommende år kommer til at mangle arbejdskraft, udtaler ældrerådmand Jane Jegind (V).


Formålet med projektet er da også at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og aktiv for dermed at øge livskvaliteten for den enkelte.


Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at borgerne med den rette indsats i en periode vil kunne klare sig uden eller med mindre hjælp fra kommunen.

Kompetenceudvikling blandt medarbejdere

Projektet sætter ikke alene fokus på borgerne, men i høj grad også på kompetenceudvikling af medarbejderne. Derfor skal de fire sygeplejersker, fire visitatorer, to terapeuter og i alt 20 medarbejdere fra hjemmeplejen også gennemgå et kursusforløb om den rehabiliterende tankegang.


- Projektet kommer i høj grad også til at sætte fokus på vores sædvanlige måde at gøre tingene på. Vi kommer nogle gange til, af godhed og omsorg, at gøre ting for borgerne, som det ville være mest hensigtsmæssigt, at borgeren selv gjorde, fortæller projektleder Rikke Rytter Lindegaard, der understreger, at projektet ikke handler om at give borgeren træning i klassisk forstand, men netop om at have fokus på de ting i hverdagen, som borgeren kan øge sit funktionsniveau ved – det kan være alt fra selv at gå ud med skraldet til at ordne morgentoilettet selv eller svinge støvsugeren.


Ca. 300 borgere vil blive omfattet af projektet.


Yderligere oplysninger

Rådmand Jane Jegind (V), mobil 20 91 10 31

Projektleder Rikke Rytter Lindegaard, mobil 30 12 93 94