Spring til indhold
Nyhed

Nyt naturområde indvies ved Odense Å

02-07-2010
Mandag den 5. juli indvier Jan Boye og Borreby-Fangel Børnehus et nyt, skønt naturområde ved Odense Å. Det sker efter, at Odense Kommune og en privat jordejer har indgået aftale om pasning af et engareal ned til Odense Å.

Træer, brændenælder og bjørneklo har taget magten på mange naturarealer i Odense kommune. Det skyldes, at landbrugets nuværende tilskudsordninger og lovgivning gør, at det ikke kan betale sig at holde husdyr på engene i ådalene. Derfor trænger mange naturarealer til en kærlig hånd, hvis de skal bevares med deres alsidige flora og fauna. Den kærlige hånd kan bestå i at opsætte hegn, udsætte husdyr og slå hø.

Lars Voldsgaard fra Borreby har for nyligt købt et engareal under tilgroning og har nu taget sagen i egen hånd. Han har indgået en såkaldt græsningsaftale med Odense Kommune. Den betyder, at kommunen betaler for et hegn omkring arealet, hvis Lars Voldsgaard kan garantere, at arealet bliver græsset af husdyr i 10 år. Desuden har Odense Kommune den betingelse, at borgerne skal have fri adgang til arealet.

Hegnet er nu sat op, og på mandag den 5. juli kl. 10.00 indvier rådmand Jan Boye sammen med Borreby-Fangel Børnehus det naturskønne areal. Ved samme lejlighed sætter Lars Voldsgaard de første dyr på græs.

Alle er velkomne!

Indvielsen foregår ved Borreby Voldsted, krydset ml. Borrebyvej og Solevadvej (v/ nr. 74)

For yderligere information kontakt:
Rasmus Dalhoff Andersen, Odense Kommune - Park og Natur, tlf. 6551 2533, rdan@odense.dk