Spring til indhold
Nyhed

Nye kriterier skal skabe udvikling

26-08-2010


Den 1. oktober 2010 er der ansøgningsfrist til kommunens § 18 midler. I Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune er håbet, at der blandt ansøgerne vil være en eller flere foreninger, der har idéer til helt nye projekter – gerne i samarbejde med kommunen – som kan være med til at løse nogle af de store velfærdsudfordringer, vi som samfund står over for i de kommende år.


Fokus på samarbejde ml. kommune og foreninger

- Det er ikke nogen hemmelighed, at økonomien er presset og vil være det i årene frem. Men det skal ikke forhindre os i at skabe gode rammer og livskvalitet for vores seniorer, udtaler ældrerådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:


- Jeg håber, at et øget samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger kan være med til at øge antallet af aktiviteter og livskvaliteten hos vores ældre.


I de nye kriterier er der da også netop øremærket 10 % til tilbud/aktiviteter, der ligger i forlængelse af det kommunale tilbud, og hvor der i særlig grad er fokus på udvikling og nytænkning inden for området.


- Der er ingen hellige køer, når det kommer til at udvikle området. Vi har mange ildsjæle i dag, og håbet

er, at vi med de nye kriterier kan være med til at gøre det endnu mere attraktivt at gøre en indsats for

andre, siger Jane Jegind.


Det har været vigtigt for Ældre- og Handicapudvalget, at økonomiske forhold ikke kommer til at udgøre en barriere for at være frivillig. Derfor kan foreningerne ansøge om støtte til transport, forplejning, telefon og lignende, ligesom det er muligt at ansøge om midler til rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige.

Udpluk af de nye kriterier:

  • Udviklingspulje på 10 % er øremærket udvikling og nytænkning på området, herunder projekter i samarbejde mellem foreningerne og kommunen.
  • 300.000 kroner er øremærket foreninger, som tilbyder socialt samvær af forebyggende karakter. Dog vil tilbud, som aktiverer og medinddrager blive prioriteret højest.
  • Økonomiske forhold må ikke udgøre en barriere for at være frivillig. Støtte til relevante udgifter. Støtte til rekruttering, fastholdelse, uddannelse, og temadage.


Fakta: § 18

Puljen, der administreres af Ældre- og Handicapforvaltningen, er på 1,6 millioner kroner og er målrettet frivilligt socialt arbejde for borgere over 60 år.


Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2010 for midler i 2011.


Se de nye kriterier.


Yderligere oplysninger

Frivilligkonsulent Erik Broby Hansen, 65 51 30 39

Rådmand Jane Jegind (V), 20 91 10 31