Spring til indhold
Nyhed

Nye kontrakter mellem Odense Kommune og små storbyteatre 2011 til 2015

20-05-2010

Indgåelse af nye kontrakter mellem Odense Kommune og byens små storbyteatre kommer på dagsordnen til By- og Kulturudvalgets møde den 25. maj 2010. Forud er gået en række drøftelser i By- og Kulturudvalget om, hvordan Odense Kommune bedst muligt sikrer gode betingelser for de små storbyteatre, der indgås kontrakt med.  

By- og Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af de tidligere drøftelser i udvalget, at Odense Kommune indgår kontrakter med Den Fynske Opera og Teater Momentum. - Såvel Den Fynske Opera som Teater Momentum har de sidste fire år gennemgået en bemærkelsesværdig kunstnerisk udvikling og ikke mindst gennemslagskraft. Begge har de også haft store økonomiske problemer, og det er klart, at der en sammenhæng. Jeg har imidlertid stor tiltro til de handlingsplaner, som Den Fynske Opera og Teater Momentum har præsenteret, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

På børneteaterområdet har to teatre ansøgt om at blive lille storbyteater de næste fire år, nemlig Teater Skægspire og Nørregårds Teater. By- og Kulturforvaltningen har anbefalet at sende opgaven i et nationalt udbud.

- Det er et godt tidspunkt nu at vurdere, om der skal nye kræfter til at producere børneteater i Odense. Derfor indstiller forvaltningen, at opgaven sendes i udbud på nationalt niveau. Danmark er vidt berømt for at producere teater for børn, ligesom Odense har en lang og flot tradition på området. Og det er vigtigt for mig, at der også fremover vil være et børneteater blandt byens små storbyteatre, siger Jan Boye.

Baggrunden for indstillingen til at skære ned i antallet af små storbyteater er at prioritere en bedre økonomi de næste fire år til de teatre, som Odense Kommune indgår kontrakt med.

- Vi ønsker at skabe rum til at kvalitetssikre og udvikle det enkelte teater. Det betyder desværre, at et af de tidligere små storbyteatre bliver indstillet til at overgå til at være projektteater. Valget er faldet på et teater, som vi har vurderet bedst rustet til at overgå til projektteater, nemlig OIM. Vi er indstillet på at sikre Odense Internationale Musikteaters eksistens med en flerårig aktivitetsaftale. Nøjagtig hvordan en sådan aftale udformes, vil blive afgjort i de kommende forhandlinger, hvis indstillingen besluttes på udvalgets møde, siger Jan Boye.

Arbejdet med at udarbejde nye kontrakter mellem Odense Kommune og Den Fynske Opera og Teater Momentum kan indledes umiddelbart efter sommerferien.

Odenses små storbyteatre har gennemgået en evalueringsproces det sidste år, som er mundet ud i fire evalueringsrapporter. Rapporterne har udpeget nogle indsatsområder og udviklingspotentialer både for Odense Kommune og de enkelte teatre. Der forestår nu et arbejde med at få de forskellige indsatsområder og udviklingspotentialer prioriteret og indarbejdet i de kommende kontrakter.

Yderligere informationer
Rådmand Jan Boye, tlf.: 20402912
Kulturchef Ellen Drost, tlf.: 40361460