Spring til indhold
Nyhed

Nye bæredygtige løsninger på tegnebrættet

11-03-2010

Det bredt sammensatte Odense Bæredygtighedsråd trak tirsdag i arbejdstøjet og medlemmerne kom således med idéer til en række bæredygtige løsninger, som på sigt skal medvirke til at gøre Odense til en mere bæredygtig by.


Rådets medlemmer var mødt talstærkt frem og deltog aktivt i mødets workshop, hvor der blev gjort flittigt brug af alt lige fra pap til modellervoks til at præsentere medlemmernes idéer med.


- Det var dejligt at se den dynamik og energi, der blev lagt for dagen, udtaler rådets formand borgmester Anker Boye (A). - I workshoppen var grupperne sammensat, så medlemmerne sad sammen med mennesker med helt andre kompetencer end deres egne. Jeg er ikke i tvivl om, at netop dette, var en væsentligt katalysator for innovationsprocessen.


På workshoppen blev der arbejdet bredt med bæredygtighed inden for emnerne klima, miljø, transport, sundhed og integration og socialøkonomisk virksomhed. Og idéer var der nok af. Fx foreslog rådets medlemmer at:

  • Lave venskabsskoler i Odense, hvor byens elever kan opleve, at de har en masse til fælles på trods af geografiske, kulturelle og sociale forskelle
  • Bruge kultur som et sundhedsfremmende tiltag i Odense herunder at fokusere på en nem adgang til kulturen
  • Sammenkæde virksomheder der udleder CO2, med virksomheder der forbruger CO2
  • Fokusere på nedsivning af regnvand i stedet for at aflede vandet til kloak - i det hele taget at se overskydende regnvand som en ressource i stedet for som et affaldsprodukt
  • Undersøge muligheden for at erstatte store halvtomme busser med mindre busser
  • Alle virksomheder i Odense (med over 10 ansatte) skal have en Social ansvarlighedsprofil (CSR)
  • Undersøge mulighederne for social turisme i Odense

Workshoppen blev afsluttet med, at det blev aftalt, hvordan der skal arbejdes videre med de mange forslag.

- Nu er idéerne kommet på bordet og så vil vi sammen i den kommende tid arbejde på at konkretisere og kvalificere dem, siger Anker Boye.


Odense Bæredygtighedsråd er et resultat af kommunens miljøpolitik og samtidig en vigtig brik i kommunens arbejde med at blive en bæredygtig by.


Rådet er et særsyn i Danmark og er bredt sammensat med kompetencer inden for bl.a. miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. På mødet valgte rådet Niels Kristian Hansen, I/S Rosengårdcentret som rådets næstformand. Listen over medlemmernes arbejdsområder er lang, idet der arbejdes med: energi, vandforsyning, integration, børn og unge, kunst, turisme, forbrug, handel, uddannelse, ældre- og handicappede, politik, landbrug, gartneri, udsatte, sundhed m.m.

Nye løsninger indenfor transport drøftes på workshoppen i Odense Bæredygtighedsråd.
På billedet ses fra venstre: Preben Greibe, Christian Ammitsøe, Gert Elbæk, Stine Magnussen mens Anker Boye lytter i baggrunden.


Yderligere information:

Borgmester, Odense Kommune, Anker Boye
Projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat, Torben Jarlstrøm Clausen