Spring til indhold
Nyhed

Nu indvier vi Gråbrødre Plads

10-05-2010

Odense har fået ”en plads i tiden”. Hvor der før var parkering og biltrafik, er der nu skabt en attraktiv ramme om byens liv. Den nyindrettede Gråbrødre Plads bliver indviet onsdag den 12. maj kl. 14.00.


En lang linje i blågrå teglklinker strækker sig som en bænk langs pladsens ene side. Om sommeren bliver det et herligt sted at sidde i solen, og om vinteren, når den mobile skøjtebane indtager pladsen, kan man sidde her og spænde skøjterne på. Her er også en klatresten for de mindste børn og et femkantet bassin, måske med plads til modelskibe.

Med den nyindrettede Gråbrødre Plads har Odense fået en elegant, nærmest minimalistisk plads, der lader det være op til den besøgende at bruge sine sanser, kreativitet og fantasi for at forstå pladsens muligheder.

Gråbrødre Plads er blevet et attraktivt og moderne byrum – en plads i tiden, der bidrager til et mangfoldigt byliv. En plads, der udnytter de mange potentialer, der ligger i området.

Indvielsen finders sted onsdag den 12. maj klokken 14.00

-Pladsens potentiale til at blive et markant bindeled mellem byens mange tilbud er til fulde opnået gennem den meget fine omdannelse, siger rådmand Jan Boye. Jeg glæder mig over, at pladsen nu, oven på en hård vinter, er klar til indvielse, og jeg ser frem mig til, at både børn og voksne indtager den - enten for at lege eller for at nyde en hyggestund.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania siger: -Den nye Gråbrødre Plads er nyskabende i sin udformning af et moderne byrum. Der er lagt vægt på byrummets placering og funktion i byen, trafikstrømme, oplevelses- og sanseindtryk samt samspillet mellem plads og bygninger.

Omlægningen af Gråbrødre Plads er en del af Odenses Kulturstrategi og finansieres i et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania.

Yderligere oplysninger fås hos:
Landskabsarkitekt Peter H. Johannessen, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, pehjo@odense.dk, tlf. 65 51 25 10/
24 64 25 05 eller hos Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66.