Spring til indhold
Nyhed

Musikalsk reception med eftertanke

08-01-2010
Torsdag d. 14. januar kl. 16 åbner fotoudstillingen ’Afventer’ med en reception på Odense Centralbibliotek. Udstillingen, der er arrangeret af gruppen Kirkeasyl Odense, portrætterer nogle af de afviste irakiske asylansøgere, der i sommeren 2009 søgte tilflugt i Brorsons Kirke.

Billederne bliver suppleret af citater og korte personlige historier, der stammer fra tidligere interviews med irakerne.

Receptionen åbnes med en tale af den fynske præst Egon Lausen, kendt fra tv-udsendelsen ’Kirken i Farver’. Egon Lausen er desuden en meget efterspurgt foredragsholder i hele landet, hvilket bl.a. skyldes hans meget levende formidling, der sætter eftertanken i sving.

Efter åbningstalen vil der være optræden med Rosinante, der er en musik- og teaterduo med sans for det rå, smægtende, smukke, sjove og poetiske. Rosinantes repertoire har rod i såvel den klassiske som den folkemusikalske tradition, hvilket deres koncerter og forestillinger bærer præg af. Deres repertoire beskriver og fortolker ofte menneskets lod, i lyst og nød: ”Ensom på jorden – gennemstukket af en stråle sol”.

Billeder fra Brorsons Kirke
Udstillingen består af en række billeder taget af forskellige fotografer i løbet af den periode, irakerne opholdt sig i Brorsons Kirken. Fokus for udstillingen er, som titlen beskriver, den venteposition disse mennesker konstant befinder sig i.

Billederne fungerer som et udsnit af deres stillestående hverdag. Der vil desuden være fotos og beretninger om henholdsvis en irakisk familie, der mod alle ods endte med at få opholdstilladelse, samt hvordan det er gået med en 46-årig mand, der blev tvangshjemsendt fra Odense Lufthavn til Irak i september 2009.

Udstillingen kan ses på Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, 2. sal ved læseafdelingen, fra torsdag d. 14. januar til og med torsdag d. 28. januar 2010.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Michael Linde Larsen, bibliotekar, Odense Centralbibliotek, tlf.: 65 51 44 82.