Spring til indhold
Nyhed

Museer i Odense i 150 år

08-04-2010

Året 2010 er et stort jubilæumsår for Odense Bys Museer. Flere gange i løbet af året er der datoer, som binder tilbage til begivenheder for 150, 125 eller 100 år siden. Den helt store dag er dog den 9. december, hvor det nøjagtig er 150 år siden, at det første museum i Odense slog dørene op.


Museernes mange mærkedage i 2010

I flæng kan nævnes et par andre datoer, som gør, at vi har besluttet at tale om et jubilæumsår og ikke blot en jubilæumsdag. Den 19. april er det 125 år siden, at den første museumsbygning opført til formålet blev indviet. Det drejer sig om museet i Jernbanegade, som i dag rummer Fyns Kunstmuseum. Oprindeligt rummede huset tillige de arkæologiske og historiske samlinger.


Den 14. maj 1860 kunne man i Fyens Avis og Fyens Stiftstidende læse en bekendtgørelse, som indbød til dannelsen af en forening til oprettelse af et museum i Odense. Den 19. juli samme år mødtes en kreds af borgere. De skabte museumsforeningen, der senere på året førte til det første museum med navnet Nordisk Museum i Odense. Det er på dette grundlag, at Odense Bys Museer voksede sig stort i de følgende 150 år.


Den 1. november er også en mærkedag i 2010. Hundred år tidligere indviedes Fyns Folkemuseum. Det rummede de historiske samlinger fra by og land. Museet havde til huse i Eiler Rønnovs Gård i Nørregade. Huset er siden flyttet til Møntergården.


Året 2010 er således spækket med jubilæumsdage, og Odense Bys Museers egen historie er righoldig og afspejler den udvikling, som Odense og Fyn har gennemlevet siden midten af det 19. århundrede. Der er sket utroligt meget!


Alle Tiders Museum

I stedet for at bruge jubilæumsåret til en fejring af institutionen Odense Bys Museer er det valgt at sætte endnu mere fokus på historien, som vi møder den i byen og i landskabet rundt på Fyn. Samtidig vil dørene blive lukket op til de ofte mere usynlige sider af museumsarbejdet: indsamling, registrering, bevaring og udforskning.


I et bredt jubilæumsprogram, der strækker sig fra april til december, vil fynboer og øens gæster kunne møde historien og museumsarbejdet på vore syv museer, i byen og på landet, dybt nede i jorden og i den digitale sfære. Vi har valgt at fejre året under titlen ALLE TIDERS MUSEUM 1860-2010.


Helt særligt står Kulturnatsdøgnet fredag og lørdag den 3-4. september. Her arrangeres ’Alle Tiders Fortælling’ og ’Alle Tiders Museum – det skjulte arbejde’ med en række arrangementer og aktiviteter i Møntergården, bl.a. serverer arkæologerne mjød og helstegt pattegris.


På internettet markeres Odense Bys Museers jubilæum, på et særligt jubilæumssite, der beretter om årets mange aktiviteter, om museernes arbejde med kulturarven og om museumshistorien. Ligeledes kan man i det trykte årsprogram også danne sig et hurtigt overblik over det righoldige program på Odense Bys Museer.

Odense Bys Museers chef, Torben Grøngaard Jeppesen, udtaler i forbindelse med lanceringen af jubilæumsprogrammet: ”Jeg er meget glad og stolt over, at jubilæumsåret kan fejres med så mange tilbud til byens og øens beboere og gæster. Det er en utrolig bred vifte, hvor historien fortælles ikke blot på museerne, men hvor den er sket. Og hertil så stærkt i de digitale medier. I kan møde os på museerne, på cykel eller på vandet, ved skumringsture, dybt nede i arkæologiske udgravninger eller i cyberspace. Vi glæder os til at fejre jubilæumsåret sammen med fynboerne og øens gæster.”

 

Se nærmere om jubilæumsprogrammet ALLE TIDERS MUSEUM og Odense Bys Museers historie på det særlige jubilæumswebsite: www.museum.odense.dk/alletidersmuseum

 

Nærmere oplysninger fås ved kontakt til marketingchef Lene Pedersen på tlf. 6551 4616 eller lenp@odense.dk