Spring til indhold
Nyhed

Succes med nye åbningstider på Odense Centralbibliotek

19-05-2010


Lånerne har taget godt imod nye åbningstider på Odense Centralbibliotek


Siden januar har Hovedbiblioteket i Odense Banegård Center kørt med forlængede morgen-åbningstider i bibliotekets indgangsområde - foreløbigt som forsøg. Her har lånerne kunnet opholde sig, hente bestilt materiale, aflevere materialer samt benytte sig af bibliotekets pc’ere. Status efter første kvartal, viser at forsøget har været en succes, med op til 100 besøgende i morgentimerne.


Odense Centralbibliotek- Fra første dag med morgenåbningstid har biblioteket haft lånere i indgangsområdet fra kl. 8. Mange har set markedsføringen af de nye åbningstider, fortæller Vita Larsen, leder af Ekspedition & Logistik på centralbiblioteket.


Hvordan bruges den udvidede åbningstid?


Brugerne kan bl.a. anvende den udvidede åbningstid til at bruge bibliotekets mange selvbetjeningsfaciliteter: afhente reserverede materialer, aflevere lånt materiale, læse aviser og tidsskrifter, benytte computerne, låne bøger fra udstillingerne eller mødes med studie/projektgrupper.

Biblioteket har i de seneste år indført flere selvbetjeningsfaciliteter først og fremmest selvbetjent udlåns- og afleveringsudstyr. Det er derfor kun naturligt, at der også efter indkøringsperioden gives adgang til at benytte funktionerne i nogle ydertidspunkter, hvor der ikke er ressourcer til at bemande området.


Positiv respons fra lånerne


Bibliotekets brugere har taget rigtig positivt imod tilbuddet om at få adgang til selvbetjeningsmulighederne uden personlig betjening, hvilket Vita Larsen og hendes kolleger har mærket tydeligt:

- Biblioteket har fra starten af forsøget ført statistik over besøgende mellem kl. 8 og 10, og der kan nu gives en foreløbig status:

- Besøgstallet startede med et gennemsnit på ca. 50 besøgende i de første uger og steg til et gennemsnit på ca. 100 besøgende fra og med uge 7.

Generelt stemmer disse tal overens med det samlede besøgstal på hovedbiblioteket, der er steget med 5,95 % i marts måned.

Den udvidede åbningstid kører foreløbig et år som forsøg, hvorefter der vil blive taget stilling til, om ordningen skal gøres permanent eller endda udvides.


Pressekontakt:

Formidlingschef Kent Skov Andreasen tlf. 6551 4416 el. mail. ksan@odense.dk
Områdeleder Vita Larsen tlf. 65514414 el. mail: vll@odense.dk


Med venlig hilsen

Odense Centralbibliotek

Formidling
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C
Tlf. 65 51 44 19
E-Mail: pr-odense-centralbibliotek@odense.dk
www.odensebib.dk