Spring til indhold
Nyhed

Rådmand inviterede til informationsmøde om besparelser

12-05-2010
 Informationsmøde for eksterne samarbejdspartnere i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen


”Det er en svær sammenhæng, vi mødes om i dag. Men vi står i en økonomisk situation, der presser os, og som kræver, at vi handler. Vi skal i Social- og Arbejdsmarkedet træffe nogle svære beslutninger den næste tid, og vi har brug for jeres input til at træffe de rigtige.”


Sådan indledte Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, det stormøde, som Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens eksterne samarbejdspartnere i dag var inviteret til.


Formålet med dagens informationsmøde var at gennemgå de besparelsesforslag, som forvaltningen i går lagde frem i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget skal den 25. maj, på baggrund af de udarbejdede besparelsesforslag, træffe beslutning om, hvordan besparelserne i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal udmøntes.


Svage borgeres talerør

Mange samarbejdspartnere havde taget imod invitationen om at møde op og blive hørt. Fælles for mødedeltagere var bekymringen for de sårbare borgergrupper, som med besparelserne bliver ramt, og som samarbejdspartnerne er talerør for.


Samtidig var bekymringen for kvaliteten i det frivillige sociale arbejde i Odense et gennemgående tema.


”Jeg har stor forståelse for organisationernes bekymringer, og det er beklageligt, at besparelserne rammer nogle af de mest udsatte i Odense. Men netop derfor er jeg glad for at mærke, at organisationerne faktisk er indstillede på at tage medansvar for situationen. Det fælles ansvar er nemlig væsentligt for, at vi til syvende og sidst kan træffe de bedste beslutninger.”


Peter Rahbæk Juel rundede dagens møde af med at opfordre de fremmødte til at indgive høringssvar. Indkomne høringssvar vil blive sendt til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og indgå i det samlede beslutningsgrundlag, når udvalget den 25. maj træffer endelig beslutning om, hvordan besparelserne skal udmøntes.

Yderligere oplysninger

Peter Rahbæk Juel: 30 51 31 15