Spring til indhold
Nyhed

Midlertidige boliger til byens mest udsatte

15-12-2010

Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget har inden for eget budget fundet 1.68 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse, der kæmper med både svære sindslidelser og misbrugsproblemer.

- Også i sparetider skal der være plads til, at vi tager os af de svageste. Derfor har vi valgt at lave en omprioritering, der sikrer midlertidige boliger til gavn for nogle af byens mest udsatte. En gruppe mennesker, som er så dårlige, at vi har meget svært ved at nå dem med vores ordinære indsats, fortæller rådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:


- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes os at finde den relativt beskedne sum til at etablere et tilbud, som på sigt vil betyde, at de kan få glæde af vores almindelige tilbud og dermed også blive hjulpet tilbage til samfundet igen.


Baggrund

Det er Ældre- og Handicapforvaltningens gademedarbejdere (støtte-kontaktpersoner), der har erfaret, at der er behov for at tilbyde hjemløse med særlige problemstillinger tag over hovedet. Det drejer sig om hjemløse med dobbeltdiagnose, dvs. psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Det er oftest mennesker, som ikke er i stand til at modtage de kommunale støttetilbud og tilbudene fra behandlingspsykiatrien. Det er forventningen, at de i forlængelse af det nye tilbud vil kunne få glæde af et forvaltningens mere ordinære tilbud.


Yderligere oplysninger

Rådmand Jane Jegind (V), mobil 20 91 10 31