Spring til indhold
Nyhed

Ledige over 30 år skal lære at læse, skrive og regne

10-09-2010

Mange ledige over 30 år mangler elementære færdigheder i læsning, skrivning og regning. Det skal nye kurser fra Jobcenter Odense rette op på


For mange ledige over 30 år har et for spinkelt uddannelsesgrundlag til at komme i arbejde. Elementære færdigheder som læsning, skrivning og regning mangler på CV’et, og det skal nye kurser i forberedende voksenundervisning fra Jobcenter Odense nu rette op på. Det er primært ledige på kontanthjælp over 30 år, som er i målgruppen for den nye indsats.


Peter Rahbæk Juel, rådmand på arbejdsmarkedsområdet, siger:


”Mange ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år mangler basale læse- og skrivefærdigheder, og det gør vejen til fast job lang. Hvis man vil have et job i dag, er god arbejdsmoral ikke nok. Kravet til viden og uddannelse er steget, og her er evnen til at kunne læse og skrive et uomgængeligt første skridt på vejen mod arbejdsmarkedet.”


500.000 kr. fra beskæftigelsesregion Syddanmark

En ny undersøgelse af de ledige over 30 års færdigheder inden for læsning, skrivning og regning skal danne grobund for, hvordan de nye kurser skal tilrettelægges. En vigtig forudsætning for succes med kurserne er, at tilbuddene matcher både motivation og kundskaber hos deltagerne.


Beskæftigelsesregion Syddanmark har netop bevilliget Jobcenter Odense 500.000 kr. til at udbyde kurser i læsning, skrivning og regning primært til ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år.


Yderligere oplysninger

Peter Rahbæk Juel, rådmand for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen: 30 51 31 15

Torben Lønberg, udførerchef i Jobcenter Odense: 22 43 99 64