Spring til indhold
Nyhed

Kultur skaber værdi

15-03-2010
Millionbevilling til Odense Bys Museer til projektet ”Kulturarven som værdi - arkæologi som værdiskaber”

Med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen indledte Odense Bys Museers arkæologiske enhed sidste år arbejdet med at definere projektet ”Kulturarven som værdi - arkæologi som værdiskaber”. Projektets formål er at udvikle og afprøve nye kommunikationsstrategier for at iscenesætte kulturarven og i særdeleshed arkæologi som en samfundsmæssig værdi og værdiskaber.

Det er derfor med stor glæde, at Odense Bys Museer netop har modtaget en ny bevilling fra Kulturarvsstyrelsen - på i alt 1,8 mio. kr. - til en fortsættelse og realisering af projektet. Projektet opstartes medio marts og vil løbe til november 2011 med formidlingsinspektør Rikke Marie Rau som projektleder. Til projektet er knyttet en national referencegruppe med deltagelse af Kulturarvsstyrelsen og en stribe arkæologiske museer.

Et meget væsentligt element i projektet ”Arkæologi som værdiskaber” er at vise befolkningen, at udgifterne til arkæologi er en investering med flere gode afkast. For at illustrere dette vil museet i langt højere grad end tidligere række ud til borgerne og være lydhøre overfor deres ønsker og idéer til museumsformidling. På denne vis skabes en brugerorienteret formidling.

Selve formidlingen af de arkæologiske undersøgelser, kan være såvel traditionel som nyskabende og kan vedrøre igangværende undersøgelser i form af rundvisninger, skiltning og internetbaserede løsninger. Formidlingen kan også ske i form af en fastholdelse af en historisk identitet i et område, hvor de arkæologiske undersøgelser er afsluttet og de konkrete, forhistoriske spor derfor fjernet. Her vil resultaterne af de arkæologiske undersøgelser kunne formidles i f.eks. navngivning af veje og pladser, ved tematisering af en legeplads, et grønt område eller en plads. En løsning af denne udfordring kræver, at det omtalte samarbejde mellem planmyndigheder, bygherrer og den almindelige borger styrkes. Et forhold som projektet vil tage hånd om.

I bevillingsskrivelsen omtaler Kulturarvsstyrelsen projektet som ”vigtigt, relevant og udviklingsorienteret”. Odense Bys Museer håber og tror på, at vi kan leve op til de flotte ord og ser frem til at komme i en tættere dialog med borgere, bygherrer og andre interessenter om det arkæologiske arbejde.

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til formidlingsinspektør Rikke Marie Rau på tlf. 20379422 / mail rma@odense.dk eller overinspektør Mads Runge på tlf. 20901327 / mail mtr@odense.dk.