Spring til indhold
Nyhed

Kommunerne har stor succes på klimaområdet

25-05-2010
Flere kommuner har succes med energi- og klimaarbejdet. Nytænkning og utraditionelle
metoder til energioptimering ligger bag nogle af de største succeshistorier. Politikere og
embedsmænd fra hele landet mødes i Odense for at udveksle erfaringer.

Odense skal være Danmarks mest bæredygtige storby. Sådan lyder et af Odense Kommunes mål,
som er en del af kommunens Miljøpolitik.

Kommuner er generelt blevet mere ambitiøse i deres mål og handlingsplaner for energi- og
klimaarbejdet. Det viser sig ved, at der er mere end 60 klimakommuner i Danmark, som har
forpligtet sig til at reducere deres CO2-udslip med minimum 2 % om året.
 
Mulighederne for at gøre en kommunal klimaindsats er mange. Ved fx at spare på energi,
renovere bygninger og købe energirigtigt ind, kan der opnås store miljømæssige og økonomiske
gevinster.

På konferencen ”Energi- og klimaarbejdet – hvem viser vejen i kommunerne” onsdag d. 26. maj i
Odense deltager mere end 80 politikere og embedsmænd fra landets kommuner, for at dele viden
om nogle af de metoder der findes til at gøre en indsats på energi- og klimaområdet.
Der sættes blandt andet fokus på de miljøgevinster der er at hente i byggeprojekter. Men hvornår
skal man vælge at renovere og hvornår skal man bygge nyt? Dette er temaet for en af de seks
spændende workshops, hvor deltagerne blandt andet kan høre om Den fynske model for
inddragelse af miljøhensyn i byggeri, som præsenteres af Lars Holm fra MiljøForum Fyn.

Mange kommuner er nået langt, hvor andre er ved at udtænke handlingsplaner, som skal munde
ud i ambitiøse klimaplaner. En af frontløberne er Skive Kommune, som har tjent penge ved at gøre
en indsats på klima- og energiområdet og Fredensborg Kommune som har oprettet et
klimasekretariat.

På konferencen fortæller Marianne Bjerre Christiansen om Odense Kommunes klimaindsats.
Odense vil igangsætte initiativer som rækker ud over kommunens egen drift og involverer
virksomheder og borgere. Kommunen har netop udarbejdet en ambitiøs Klimaplan for årene
2010-2012 og sigter efter at blive Danmarks mest bæredygtige storby og CO2-neutral i år 2050.
Konferencen er arrangeret af Det Økologiske Råd i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening, MiljøForum Fyn, Fredensborg Kommune og Skive Kommune.

Yderligere information:
Lars Holm, Projektleder, MiljøForum Fyn, 6315 7198, lho@mf-fyn.dk, http://www.mf-fyn.dk
Susanne Bruun Jacobsen, Det Økologiske Råd, 3318 1934, kommunekonference2010@ecocouncil.dk